18. Základní škola se sportovní halou Chýně

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Základní škola se sportovní halou Chýně
Ulice: Bolzanova 800
Město: Chýně
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 420

Popis objektu:

Celá stavba vychází z podstaty rozšiřování se vesnice Chýně, která je jednou z nejrychleji se rozrůstajících obcí v České republice. Cílem projektu bylo vytvořit komplex, který by nahradil ústřední bod vesnice a vytvořil živé místo setkávání. Je to nové srdce Chýně, napojené na všechny funkce a programy včetně vzdělávacího komplexu skládajícího se ze základní školy, tělocvičny, venkovních sportovišť, jídelny a společenského sálu.

Stavba jako taková volně přechází ve venkovní prostor a rozšiřuje svůj vliv především na malý park nacházející se před budovou. Tento park se stává centrálním náměstím, které může hostit slavnostní a kulturní akce.

Nové budovy svojí rozlohou a rozměrem dominují okolní zástavbě. Budovy jsou rozděleny do několika menších hmot, které svým měřítkem více blíží okolní zástavbě. Jednotlivé objekty jsou rozmístěny kolem školního náměstí, podélné hmoty tělocvičny a jídelny podél jižní respektive severní hranice pozemku. Hlavní budova školy na půdorysu čtverce je v těžišti parcely. V rámci výstavby bylo využito svažitosti terénu k částečnému zapuštění objektů. Jednotlivé objekty na sebe téměř navazují v rozích, ale umožňují volný průchod mezi sebou. Na jihu pozemku je školní dvůr a školní zahrada. Na západě je školní sportoviště.

Mimo vyučování je umožněn průchod skrz areál a možnost přístupu mezi objekty na školní sportoviště.

Jednotlivé hmoty budov jsou nejen bližší svým měřítkem budovám okolí, ale zároveň dělí areál na jednotlivé venkovní prostory dle využití. Budovy jsou samostatně fungující jednotky, ale v místě jejich návaznosti je odstup mezi nimi redukován na zastřešený průchod. Na stylově nesourodou architekturu okolí, bylo těžké navázat a proto byly zvoleny elementární hmoty. Důležitým výrazovým prostředkem jsou horizontální linie, které jsou průběžné přes všechny objekty komplexu. Výškové úrovně parapetu a nadpraží, výška říms a světlíků a výška přízemí si korespondují.

Nejdůležitější je horizontální linie přízemí, která objímá celý prostor vstupního nádvoří a dává mu tak pro chodce příjemné měřítko.

Fasády objektů jsou navrženy v kombinaci několika materiálů. Fasáda objektu školy je navržena z kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou omítkou ve světle béžové až bílé barvě. Světlíky na střechách jsou barevně potlačeny a jsou navrženy ve světle šedém odstínu tenkovrstvé omítky.

U objektu B - tělocvična byl zvolen fasádní plášť ze sendvičových panelů s povrchovou úpravou ve světlých barvách. Objekt C - jídelna je řešen v kombinaci deskového obkladu a tenkovrstvé omítky.

Vnitřní prostory jsou široce proskleny do exteriéru, ať už do patií nebo zahrad a hřišť, což umožňuje velkou flexibilitu využití a vizuální i dojmovou atraktivitu výuky a její různorodou metodu.

K výuce slouží nejen učebny, ale i jednotlivé venkovní prostory, jako patia, hlediště, zahrada.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Atelier CMJN, François Lepeytre, Gaël Brulé
Projektant: AED project, a.s., Aleš Marek, Petra Strnadová
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Chýně