19. DOB Centrum Dobřichovice

Ceny:
Titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: DOB Centrum Dobřichovice
Ulice: ulice Anežky České
Město: Dobřichovice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 382

Popis objektu:

DOB centrum - přestavba bývalého Křižovnického statku v centru Dobřichovic. Areál navazující na centrum obce - rekonstruované objekty doplněné novostavbami bytových domů, restaurací a služeb.

Areál bývalého Křižovnického statku v Dobřichovicích je významným prvkem v urbanistické struktuře města - tvoří jakousi protiváhu městskému centru. Stojí na ose hlavní ulice - 5. května. Cílem přestavby bylo zachovat pocit jisté uzavřenosti původního dvora vůči okolí, ale zároveň ho napojit na síť místních pěších komunikací mezi centrem, parkem a řekou.

 Objekty tvořící „fasádu“ dvora směrem k městu byly částečně rekonstruovány a zachovávají původní půdorysnou stopu - zde je umístěna restaurace, hotel a společenský sál. Vnitřní prostor dvora se stal plnohodnotně využitelným městským nádvořím / náměstím.

 Ve druhé části dvora byly objemy původních stodol nahrazeny novostavbami bytových domů doplněných v přízemí službami. Tyto novostavby jsou o několik metrů odsazeny od obvodové zdi - zde vznikl prostor na předzahrádky bytů a obvodová zeď zároveň zachovává vizuální dojem původního statku při pohledu z ulice.

Dobřichovice tak získaly nejenom nové stavby, ale plnohodnotnou část centra města s vyváženou kombinací funkcí, které v místě chyběly. Dříve uzavřený areál se otevřel veřejnosti a napojil se na pěší trasy a optické průhledy města. Jedním z největších přínosů projektu se ukázalo i zapojení seniorského bydlení do běžného bytového areálu se službami. Tato integrace má nesporně kladný sociální dopad.

Křižovnický velkostatek byl v daném místě od pradávna. Byly v něm obytné budovy, stáje a vše, co k takovém zařízení patřilo. Během komunismu v areálu hospodařilo JZD a vše zchátralo. Po roce 1989 svitla naděje na nové využití. Příprava přestavby se však protáhla na mnoho let. Investor vlastnil zastavěný areál, ale pozemky byly ve správě Pozemkového fondu ČR, resp. Státního pozemkového úřadu. Investor získal souhlas PF ČR k přestavbě areálu a po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi i vyjádření SPÚ, že se jedná o zastavěné pozemky, které nepodléhají vydání v restituci. Investor proto dokončil poslední verzi projektu, získal stavební povolení a v roce 2013 zahájil 1. etapu výstavby. Řád Křižovníků využil nedokonalost restitučního zákona a žalobou výstavbu na 5 měsíců přerušil. Stojící jeřáby na staveništi, kde byly hotové podzemní garáže a část přízemí budov 1. etapy, symbolizovaly nedůvěryhodnost státních úředníků, nepředvídatelnost soudních postupů i špatnou práci poslanců. Investor po náročných jednáních odsouhlasil podmínky budoucí koupě pozemků, pokud je SPÚ vydá Řádu Křižovníků, a touto cestou je skutečně nabyl. Výstavba se znovu rozběhla. Náklady na pořízení pozemků byly násobně vyšší, než měly být od SPÚ, což se následně potvrdilo při dokupování pozemků od SPÚ pod v té době ještě stojícími starými budovami.

Přestavba areálu do jisté míry začala již v roce 1998 nultou etapou - přestavbou jižního křídla areálu a vybudováním společenského sálu a několika učeben. V letech 2013 až 2017 byl ve třech etapách přestavěn celý zbytek areálu. Vnikly byty včetně seniorských, obchody a provozovny služeb a také wellness se saunou, vířivkou a krytým bazénem 12x5,5 m, a restaurace a hotel Panská Zahrada. Areál je v zásadě dokončen, ale jižní křídlo po 20 letech provozu čeká na další modernizaci. Společenský sál byl svědkem mnoha koncertů, divadelních představení, tanečních kurzů a vystoupení i jednání zastupitelstva města. Po plánované rekonstrukci by mohl též sloužit hotelovým hostům při firemních a společenských akcích.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Energetický štítek: C
BIM: Ne
Autor: Jiří Hejda, Iveta Chitovová, Eva Železná
Projektant: DAM architekti s.r.o.
Dodavatel: PORR a.s.
Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.
Investor: DOB-Invest a.s.
Plány:
DOB_parter
DOB_sirsi_vztahy
DOB_situace
Další soubory:
Články: