6. Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí
Ulice: 17. Listopadu 411/411
Město: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
Počet hlasů: 241

Popis objektu:

Návrh zohledňuje současné vazby v území a pozitivním způsobem je rozvíjí. Regenerované území zapojuje do struktury veřejných prostorů a infrastruktury města, eliminuje jeho dosavadní bariérové efekty. Revitalizovanou Perlu koncipuje jako součást městské tkáně s různorodým, komplexním využitím, které naplní očekávání obyvatel Ústí nad Orlicí, jejich potřeby a potřeby komplexního rozvoje města. Zvolený systém eliminuje předčasné demolice, zajistí kontinuitu rozvoje městské struktury i stálý potenciál pro rozvoj na všech hospodářských, společenských a kulturních úrovních.

Zvláště důležitými aspekty navržené koncepce jsou jednak její schopnost trvale se přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem města, jeho obyvatel i podnikatelské sféry, jednak její ekonomická proveditelnost. Ta je založena jednak na flexibilní etapovitosti přestavby, jednak na zapojení širokého spektra zdrojů financování – soukromého, veřejného od úrovně města až po státní a evropské finanční nástroje, neziskového financování i standardní komerční úvěrové projektové financování.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michal Šourek, Milan Ševčík, Pavel Hřebecký
Projektant: MS Plan s.r.o.
Přihlašovatel: MS Plan s.r.o.
Investor: Městský úřad Ústí nad Orlicí - stavební úřad