8. Administrativní budova POHL cz

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Administrativní budova POHL cz
Ulice: Na Pomezí 2483
Město: Roztoky
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 194

Popis objektu:

Hlavní administrativní budova firmy Pohl je vlajkovou lodí, spojující praktické nároky administrativního provozu s potřebou vlastní reprezentace. Architektura budovy je ovlivněna nejen její polohou v příměstském průmyslovém areálu, ale také firemními tradicemi a stavebním odvětvím, ve kterém firma působí. Volné přízemí s velkorysou vstupní halou umožňuje prostupnost napříč velkým pozemkem. Ve dvou patrech nad sebou jsou umístěny kombinované velkoprostorové a buňkové kanceláře. Pásová okna, betonový skelet a stavebnicový systém příček zde umožňují flexibilní půdorysné uspořádání. Nejvyšší ustupující patro s průběžnou terasou je určeno pro vedení firmy. Celá budova je propojena vrtákem schodiště. 

Stavba záměrně přebírá některé industriální prvky ze stavebnictví zaměřeného na podzemní stavby. Fasáda je opláštěna vlnitými cortenovými plechy, odkazujícími na štětovnice a pažení kolektorů. I zaoblená jádra a fasádní pláště jsou připomínkou technologických zařízení. Technikou inspirované je také řešení vnitřních instalací, které jsou přiznané, ve stísněných technických prostorech jsou instalace úsporně vypleteny doslova jako v ponorce. Zvláštní důraz byl při návrhu kladen na vyváženost mezi prostorovými možnostmi a příjemným pracovním prostředím. Průmyslový charakter okolí je podpořen i výběrem nové vegetace a osázením hlubokých parapetů, terasy a střechy popínavými a převislými rostlinami v kontrastu ke zrezlé fasádě. 

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Martin Frei, Martin Rusina, Markéta Poláčková
Projektant: Rusina Frei, s. r. o.
STA-CON s.r.o.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: POHL cz, a.s.
Rusina Frei, s. r. o.
Investor: POHL cz, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: