110. REZIDENCE ROSA LIBEREC

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: REZIDENCE ROSA LIBEREC
Ulice: U Nisy 916/10
Město: Liberec III
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 4

Popis objektu:

Architektura komplexu Byty Na Rybníčku je determinována její funkcí, symbolikou, fenoménem městského prostředí, odkazy na estetiku liberecké rezidenční architektury, ale především tvorbou přívětivého a atraktivního prostředí exteriérů a interiérů. Architektura rezidenčních domů formálně navazuje na slavné tradice liberecké rezidenční architektury. Tradiční materiály rezidenčních domů z tónované omítky, skla, dřeva, kamene a zinkového plechu přirozeně zapadají do městského prostředí a spolu s městskou zelení podtrhují rozmanitost městských prostranství.
Dispoziční řešení bytů v rezidenčních domech umožňuje vysokou variabilitu možného uspořádání, které odpovídá aktuální poptávce. Každý byt má prostornou obytnou terasu nebo balkon s atraktivními výhledy na panorama města, panorama Lužických a Jizerských hor, na městský park a na zahrady pobytových teras.
Historické, politické, sociální, ekonomické, technické a kulturní aspekty přestavby vymezené lokality širšího centra Liberce vytvářejí příznivé podmínky k dosažení optimálního uspořádání a využití úze-mí. Konverze průmyslové lokality řešeného území, která je v centrální oblasti Liberce, byla již histo-ricky nastartována projekty Centrum Babylón, IQ-Landia a transformací objektu Shanexu. V přestavbovém území jsou navrženy k zachování kulturně hodnotné historické budovy společnosti ČEZ, historická budova Tepichfabrik Mrštíkova 2a, objekt Schanexu a budova Ministerstva země-dělství. Ostatní objekty, z nichž většina jsou jednopodlažní průmyslové haly, jsou určeny k přestavbě. Kulturně hodnotné prostory historických ulic, dvorů a průchodů jsou obnoveny, zapoje-ny do systému pěších tras a dopravně regulovány s využitím prvků zóna tempo 30, obytná ulice a pěší komunikace. Je to příležitost k výstavbě nové části města na uvolněných atraktivních staveb-ních plochách a k humanizaci stávajících městských prostorů. Je to jedinečná příležitost vytvořit po-lyfunkční část města v areálu Montážních závodů a na dalších přestavbových plochách, kde se byd-lí, pracuje, odpočívá, nakupuje a kde se společensky a kulturně žije.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Radim Kousal / SIADESIGN Liberec
Projektant: AGP-PJ Ing. Jiří Palas
Dodavatel: KASTEN spol. sr.o.
Přihlašovatel: KASTEN spol. sr.o.
Investor: RoSa Liberec s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: