109. NOVOSTAVBA BD LILIOVÁ LIBEREC

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: NOVOSTAVBA BD LILIOVÁ LIBEREC
Ulice: Liliová 1427/3
Město: Liberec
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 8

Popis objektu:

Dotčený pozemek se nachází na hranicí městské památkové zóny. Návrh byl projednán s NPÚ, jehož stanovisko je přílohou dokladové části.

Půdorys domu je tvaru písmene L. Jeho osazení respektuje uliční čáru vytvořenou novostavbou polyfunkčního domu SBD z východu. Z jihu reaguje dům na průčelí kliniky Gennet. Zde bude dům osazen na stávající katastrální hranici, tj. nahradí stávající kamennou opěrnou zeď v ulici Liliové. Novostavba bytového domu tak vytváří nároží a pohledově exponovaným jižním průčelím komunikuje s centrem města
 Dům je navržen s jedním podzemním a 6ti nadzemními podlažími.
 Zastřešen je plochou střechou s ustupujícím šestým  podlažím v nárožích.
 Jedná se o rovinatou parcelu, kterou lemují mírně stoupající ul. Bažantí na JV a mírně klesající ul. Liliová na JZ.
 JZ hranice parcely je ohraničena kamennou opěrnou zdí, která výškově odděluje rovinatou parcelu od pěšího chodníku klesajícího k městské knihovně. Většina délky této opěrné zdi bude výstavou domu zaměněna za hlavní průčelí domu s výhledy na městské dominanty.
S ohledem na prostorové podmínky parcely, velké rozpony a konzoly domu ve vnitroblokové části bude celý objekt řešen jako ŽB konstrukce v kombinaci stěnového systému a sloupového skeletu. Stěnový systém se uplatní převážně v celém suterénu a štítových partiích domu. Exponované JV a JZ fasády s početným prosklením budou naopak řešeny jako sloupový rastr.
Vnitřní vyzdívky podružného zděného systému budou řešeny jako keramické mezibytové nenosné ale akustické konstrukce.
Objekt bude založen na různě odstupňovaných ŽB deskách.
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické tvořící taktéž nosnou část střešního pláště ve formě ploché jednoplášťové střechy s krytinou tvořenou PVC hydroizolací B-Roof T3.
Součástí stropních desek budou i monolitické překlady nad otvory v obvodových zdech.
V hlavních exponovaných společných prostorách (vstupy a schodišťová hala v 1.NP a výtahová šachta) budou provedeny z betonu v pohledové kvalitě.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Ondřej Plašil
Projektant: SAUL s.r.o.
Dodavatel: KASTEN spol. sr.o.
Přihlašovatel: KASTEN spol. sr.o.
Investor: Liliová development
Plány:
Další soubory:
Články: