Dostavba piaristické koleje v Litomyšli

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Dostavba piaristické koleje v Litomyšli
Ulice: Jiráskova 8
Město: Litomyšl
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Stavba na místě proluky v historické zástavbě, navazuje na piaristickou kolej, která byla rovněž rekonstruována v rámci projektu rekonstrukce zámeckého návrší v Litomyšli. Objekt je umístěn v areálu zámeckého návrší v Litomyšli, na křižovatce ulic Zámecká a Jiráskova, naproti vstupu do státního zámku Litomyšl. Fasáda je zhotovena z režných zatíraných cihel. Podlahy jsou fošnové z masivních dubových palubek a hlazených betonů. Konstrukce je zhotovena z monolitického betonu. Střešní nástavba je z ocelové konstrukce s dřevěným trámovým stropem. Stavba byla realizována bez nároků na dopravní a technickou infrastrukturu. Parkování je zajištěno v rámci zámeckého návrší. Objekt se nachází v rostlé struktuře města bez významných ekologických souvislostí. Bezbariérovost je zajištěna v rámci piaristické koleje a bezbariérovým přístupovým chodníkem do 1. NP.

Typologický druh stavby: Stavby pro dočasné a rekreační ubytování (hotely, ubytovny, koleje, penziony)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Gustav Křivinka
Radka Neumannová
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Investor: Město Litomyšl