Urbanistický projekt roku 2023

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2023

Počet hlasů: 1
1. Urbanisticko - architektonická studie lokality Díly

Řešené území se nachází ve východní části Uherského Brodu a v současnosti je zemědělskou půdou. Ze západní strany navazuje na sídliště Pod Vinohra...

Počet hlasů: 13
2. Územní studie Pardubice-Červeňák

Oblast řešeného území je součástí specifické příměstské krajiny s vojenskou historií a s výrazným přírodním charakterem, který se zde vytvářel suk...

Počet hlasů: 1
3. Kasárna KARLÍN

Do plochého dvora 80 x 130 m, obehnaného strohou klasicistní architekturou, vyrůstá ze středu volné strany oblá, amébní hmota šestipodlažního KVĚT...

Počet hlasů: 1
4. Územní studie Dvorce

Území je rozděleno na čtyři pásma. KYJEVSKÁ rozšířením profilu a doplněním o zeleň, cyklopruhy a předzahrádky, se z ulice Kyjevské stává živá měst...

Počet hlasů: 1
5. PORT7

Návrh mění funkční využití území. Přeměňuje zanedbaný prostor mezi železnicí a řekou, který byl v druhé polovině 20. století těžce zasažen pr...

Počet hlasů: 1
6. Územní studie Sedlice

Cílem studie bylo nalezení nejvhodnější formy zástavby, která by vhodně doplňovala urbanistickou stupu sídla vesnického charakteru. S ohledem na s...

Počet hlasů: 1
7. PASOHLÁVKY SPA RESORT

 CMCA vyhrála vyzvanou soutěž o návrh prestižního lázeňského resortu Pasohlávky na břehu jezera v jihomoravské vinařské zemi. Projekt se nach...

Počet hlasů: 1
8. Územní studie jižní části jezera Most

Území bývalého lomu se má stát částí propojující město s jezerem i s jeho krajinným okolím. Vše v dlouhodobém horizontu v souladu s ...

Počet hlasů: 1
9. Areál Bekon - revitalizace brownfieldu

Investiční záměr a související urbanistický koncept a architektonické řešení vycházejí ze zachování původní půdorysné stopy a objemů historické zá...

Počet hlasů: 1
10. Vinice Kolín - územní studie

Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. V odůvodněných případech a pro část území může být územní studie podkladem pro pořízení ...

Počet hlasů: 2
11. Koncepční studie území jezera Milada

Území kolem jezera Milada, stejně jako prostor celé Mostecké pánve, prošlo především v 19. a 20. století překotnými změnami. Původně zemědělská, h...

Počet hlasů: 2
12. Územní studie jezera Medard

Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard po ukončení těžby hnědého uhlí tak, aby by...

Počet hlasů: 2
13. TEPLATOR

Objekt Teplator je zpracovaný pro nově patentovanou technologii, která zásadním způsobem přispěje k energetickému sektoru výrobou tepla pro dálkov...

Počet hlasů: 3
14. Ostrava Přívoz - Přednádražní prostor

 

Casua ve spoluprací s firmou AFRY byla na základě výběrového řízení pověřena zpracováním urbanistické a dopravní studie před...

Počet hlasů: 43
15. Nové Město pod Smrkem

Cílem této studie bylo vytvořit v Novém městě pod Smrkem (NMPS) na místě brownfieldu bývalé textilní továrny koncept nového obytného souboru s veš...

Počet hlasů: 1
16. TEXTILANA LIBEREC - Nová městská čtvrť, revitalizace území

Základní ideou návrhu je doplnění stávající struktury města v řešeném prostoru o novou městskou čtvrť, připomínající ducha místa bývalé Textilany,...

Počet hlasů: 1
17. Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka

Předpokládaná celková doba výstavby souboru staveb je 6 - 10 let podle ekonomických možností investora, souběhu prací a rozsahu dopravních omezení...

Počet hlasů: 1
18. Územní studie Milovice – centrum

Většina českých měst má historické jádro s krásným náměstím, většinou s radnicí a kostelem. Ne tak Milovice. Bývalý vojenský újezd (neje...