21. Five

Ceny:
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Five
Ulice: Na Valentince 3336/4
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Ze staré tramvajové vozovny na Smíchově vznikla nová moderní kancelářská budova, u níž byly zachovány původní historické obvodové zdi do ulic Na Valentince a Svornosti a tak byla unikátní atmosféra tohoto místa zachována. Na velkorysém prostoru šesti pater je hned několik inovativních a současně ekologických technologií dle požadavků certifikace LEED Platinum. Administrativní objekt je navržen jako sedmipodlažní objekt s hlavními vstupy z ulice Na Valentince. Dispozičně je objekt navržen jako podélný pěti trakt se dvěma středními chodbami. I po sloučení objektu A a B zůstanou pro objekt z důvodu flexibility využití dva vstupy a dvě vstupní haly. V přízemí se nachází komerční prostory a vjezd do garáží. Potřebné parkovací kapacity objektu jsou zajištěny ve dvou podzemních podlažích. Technické zázemí objektu je v podzemních podlažích i na střeše. Suterén je navržen jako dva dilatační celky. Nosná konstrukce spodní stavby železobetonová, monolitická, stěnová konstrukce doplněná sloupy. Nosná konstrukce horní stavby je navržena s ohledem na statické požadavky jako železobetonová, monolitická. Nosný systém nadzemní části je navržen jako kombinovaný stěnový/sloupový a to za použití monolitických železobetonových stěn, sloupů a železobetonových stropů. Obvodový plášť do ulice Na Valentince a Svornosti je řešený jako dvojitá montovaná prosklená fasáda. Štíty budovy směrem k sousedním objektům jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s minimálním spádem pro odvodnění. Střecha části podzemního podlaží vybíhajícího mimo půdorysnou stopu nadzemní části objektu je řešena jako zelená.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ano
Náklady: 635000000 kč
Autor: Qarta architektura s.r.o.
Projektant: Qarta architektura s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Investor: Valentinka a.s.