Stavba roku Středočeského kraje 2016 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 55
2. Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

Jedná se o komplex objektů, biomedicinského centra, zvířetníku a energocentra. Objekty mají 2 nadzemní a jedno či více podzemních podlaží. Objekty js...

Autor: Ing. Arch. Milan Kužela
Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: Sdružení "BIOCEV - Z+P"
Přihlašovatel: Zlínstav a.s.
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární gen...
Počet hlasů: 175
3. Obchodní a společenské centrum CENTRAL Kladno

Jedná se o ŽB monolitický skelet založený na velkoprůměrových pilotách s ocelovou konstrukcí střechy. Obvodový plášť s unikátní provětrávanou textiln...

Autor: Taylor Chapman, Ing. arch David Lédl
Projektant: STOPRO spol. s r.o., Arch.Design, s.r.o.
Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Přihlašovatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Investor: KCC Development s.r.o.
Počet hlasů: 107
4. Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotic...

Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing....
Projektant: Ing.arch Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., ...
Dodavatel: Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Pa...
Ocenění: TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 1707
5. Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Stavba je řešena jako železobetonový montovaný skelet s příčnými průvlaky a ztužidly v podélném směru s vyzdívaným obvodovým plášťěm. Stavba se nachá...

Autor: RH-ARCH, s.r.o
Projektant: RH-ARCH, s.r.o
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kralupy nad Vltavou
Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Ocenění: NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA NEJLEPŠÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 468
6. Předmostí - turistické centrum

Jedná se o rekonstrukci a revitalizaci stávajícího předmostí mostu TGM v Kralupech nad Vltavou. Původní využití objektu byly veřejné záchodky, které ...

Autor: Tereza Kaňková
Projektant: Tereza Kaňková, Jaroslav Kaňka
Dodavatel: BUILDING - LT, s.r.o
Přihlašovatel: Město Kralupy nad Vltavou
Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Ocenění: CENA ZA NEJLEPŠÍ REALIZACI VEŘEJNÉHO PROSTORU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 28
7. Muzeum berounské keramiky

Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného objektu, snahou bylo co nejvíce zachovat původní konstrukce - viz. textová příloha. Muzeum keramiky se n...

Autor: Ing. Tomáš Petráň, CINEPOINT, s.r.o.
Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s., MKC Beroun, příspěvková...
Dodavatel: JEŽ, spol.s.r.o.
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Ocenění: CENA ZA STAVBU, KTERÁ NEJLÉPE ROZVÍJÍ KULTURNÍ HODNOTY KRAJINY NEBO OKOLNÍ ZÁSTAVBY v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 328
8. Visutá dřevěná lávka přes řeku Sázavu

Visutá ocelová konstrukce se zavěšenými dřevěnými parapetními nosníky a dřevěnou mostovkou. Lávka se nachází v extravilánu u obce Zbořený Kostelec. P...

Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., Valbek, spol. s r. o
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 34
9. Služebna Městské policie Rakovník

Dva historické zděné objekty s pultovou střechou s pálenou krytinou a dřevěnými eurookny. Objekt se nachází v centru městské památkové zóny, na nádvo...

Autor: Ing. arch. Karel Zuska
Projektant: A1 spol. s r.o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: Město Rakovník
Investor: Město Rakovník
Počet hlasů: 18
10. Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi

Komuikace o délce 1,635 km obsahuje komunikaci v kategorii MS4d 28,3/19,0/50 v místě čtyřpruhové komunikace a v místě dvoupruhové komunikace v katego...

Autor: Ing. Jindřich Jirák
Projektant: CR Project s.r.o.
Dodavatel: COLAS CZ, a.s., Metrostav a.s., H-INTES s.r.o.
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 47
11. II/329 Poděbrady - přemostění trati Českých drah

Most má 10 polí a celkovou délku 214 m při rozpětí hlavního pole přes zhlaví nádraží 26,5 m. Pro předpětí mostu jsou použity elektricky izolované kab...

Autor: Petr Souček
Projektant: PONTEX spol. s r.o.
Dodavatel: M-SILNICE a.s., SMP CZ, a.s.
Přihlašovatel: M - Silnice a.s.
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: CENA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 1447
12. Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi - 1. etapa

Kombinace zděných a roubených konstrukcí řešených tradičními řemeslnými technologiemi. Stavební objekty se nacházejí v areálu Muzea lidových staveb v...

Autor: Dipl. Arch. Irena Hrabincová, ARB
Projektant: IHARCH, s.r.o.
Dodavatel: BFK service a.s., GEMA ART GROUP a.s.
Spoluautor: Mgr. Vladimír Rišlink
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 4212
13. Domov seniorů Uhlířské Janovice

Stavba domova seniorů je složena ze 5 podlaží, z toho je jedno podzemní a 4 nadzemní. V 1. NP je umístěna gastro část a část ubytovací, ve 2. a 3. NP...

Projektant: Centroprojekt, a.s., Ateliér Velehradský, s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková orga...
Investor: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková orga...
Ocenění: CENA VEŘEJNOSTI v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA PRO STAVBU, KTEROU FINANCUJE KRAJ NEBO JEHO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 65
14. Rozšíření areálu Polabského národopisného muzea

Jednalo se výstavbu jednopodlažních objektů konstrukce buď roubené nebo kombinace roubení a zdiva (pálená a nepálená cihla), střešní konstrukce tradi...

Projektant: Ing. Marcela Spěváčková
Dodavatel: Michal Svoboda, Ing. arch. Jan Pešta
Přihlašovatel: Polabské muzeum, příspěvková organizace
Investor: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Počet hlasů: 61
15. Mezinárodní výzkumné centrum ELI v Dolních Břežanech

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastructure) Beamlines je architektonicky i technicky složitá budova. V roce 2017 zde bud...

Autor: Ian Bogle
Projektant: Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP,...
Dodavatel: Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
Ocenění: NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
ZVLÁŠTNÍ CENA ZA STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE BUDOVY v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR v soutěži Stavba roku 2016
Počet hlasů: 158
16. Dačického dům

Rekonstrukce památkově chráněného objektu s prosklenou dostavbou atria. Svislé konstrukce kamenné zdivo, vodorovné konstrukce, klenby a dřevěné trámy...

Autor: Studio Archa s.r.o.
Projektant: ASK PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: INGBAU CZ s.r.o., Kutnohorská stavební s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora, Arkus5 s.r.o.