Rezidence U Kapličky

Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Rezidence U Kapličky
Ulice: Husova
Město: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Novostavba obytného domu je navržena do nároží vzniklém po demolici několika původních domů stojících na nároží ulic Husova a Sukova v Českých Budějovicích. Dominantní část obytného komplexu tvoří nároží ulic Husova a Sukova kde se potkávají dvě odlišně tvarovaná křídla sekcí A (dominantní oblé nároží, které pomocí ustupujících pater graduje směrem k vrcholu symbolizující louč či pochodeň, která se pohledově uplatňuje v exponované ose od centra města směrem k lokalitě „ Čtyři Dvory předměstí “) s jednoduše funkčně tvarovanou hmotou sekce B kopírující směr původní zástavby. V úrovni přízemí jsou jak pod nárožím, tak pod hlavním uličním křídlem navrženy obchodní prostory. Jedná se o významné a viditelné místo při jedné z hlavních městských radiál. Vznikne zde 100 nadstandardně řešených moderních bytů, které svou polohou nabízí ideální místo v blízkosti centra města.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: A+U DESIGN, spol. s r.o.
Ing. arch. Dagmar Polcarová
Projektant: A+U DESIGN, spol. s r.o.
Dodavatel: Hinton a.s.
Přihlašovatel: Hinton a.s.
Investor: Rezidence U Kapličky s.r.o.