36. Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

Ceny:
TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2016 , Stavba roku 2017
Zkráceně: Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami
Ulice: Svatá Hora
Město: Příbram
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 596

Popis objektu:

Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel. K S křídlu ambitů přiléhá proboštství. Svatá Hora se nachází 60 km jihozápadně od Prahy nad městem Příbramí. Dopravně je areál napojen po stávajících místních komunikacích. Z ulice Balbínova a Svatohorskou alejí. Nedochází ke změně dopravního napojení na stávající místní komunikace. Celý svatohorský areál byl vybudován podle jednotného plánu architekta Carla Luraga z roku 1658 za ideové účasti jezuity P. Benjamina Schleyera. Byl postaven po etapách a po částech. Vlastní stavba negativně neovlivnila stávající životní prostředí ve svém okolí. Stavba v současné době umožňuje užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace díky již realizovaným úpravám (zdvihací plošiny), zabezpečující bezbariérový přístup do objektů.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Náklady: 144098566 kč
Autor: Ing. arch. Richard Cibik
Ing. Michal Sluka
Ing. Romana Hubková
ing. arch. Michal V. Křepel
ing. arch. Lukáš Kozák
Projektant: Ing.arch Richard Cibik - FACIS architekti, f.o.
Ing. arch. Richard Cibik
Dodavatel: Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie