Stavba roku 2015 - Seznam přihlášených

1. Centrum zelených vědomostí

Areál CZV se nachází v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, ležící jižně od centra města cca 1,3 km vzdušnou čarou. Areál je umístěn při ulici Nový dvůr, z...

Autor: AS project CZ s.r.o.
Dodavatel: Sdružení CZV Bystřice
Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem
Počet hlasů: 1914
2. Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Bílá věž je nejvyšší stavbou historického jádra Hradce Králové a tvoří významný dálkový orientační bod. Spolu s chrámem svatého Ducha, kaplí svatého ...

Autor: Ing. arch. Jaromír Chmelík
Dodavatel: Sdružení BAK - RenoArt
Investor: Statutární město Hradec Králové
Ocenění: Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2015
3. Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Stavba se nachází v katastru města Hluboká nad Vltavou, vedle jezu a plavební komory v ř.k. 229,12. Přístup pro lodě z levého břehu Vltavy. Jedná se ...

Autor: Pöyry Environment a.s.
Dodavatel: Sdružení sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
4. Lávka Hýskov

Lávka umožňuje cyklistické napojení Hýskova na páteřní trasu Beroun – Nižbor. Tato trasa pod názvem „Po stopách českých králů“ spojuje hrady a zámky...

Autor: Novák&Partner, s.r.o.
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Investor: Obec Hýskov
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Cena ministerstva dopravy v soutěži Stavba roku 2015
5. ACL Technology - Technologické centrum

Arch. řešení odkazuje na příslušnost firmy k automobilovému průmyslu. Krystalický tvar s nepravidelným objemovým řešením pomáhá začlenit objekt do ok...

Autor: Ing.arch. Michal Hušek
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Dodavatel: Regionální stavební CZ a.s.
Investor: ACL Technology s.r.o.
6. Vila v Beskydech - dřevěnka lll.tisíciletí

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o velikosti cca 6.500 m2, v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je součás...

Autor: Ing. arch. Zdeněk Trefil
Dodavatel: Abete dřevostavby s.r.o., Moravia Home s.r.o., SW...
7. Ecocity Malešice

Projekt Ecocity Malešice je zasazen do zelené části pražských Malešic, mezi Malešickým parkem a lesem. Bytový dům obsahuje 44 bytových jednotek ve d...

Autor: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Dodavatel: Konstruktis a.s.
Investor: JRD s.r.o.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 2442
8. Vysoká pec č. 1 - Nástavba

Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví - ...

Autor: Ing.arch. Josef Pleskot
Projektant: AP ATELIER
Dodavatel: INGSTEEL, spol. s.r.o.
Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnick...
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 55151
9. Zpřístupnění a nové využití NKP hlubina

Důl Hlubina byl součástí rozsáhlého industriálního areálu, který se rozkládá na katastrálním území Moravská Ostrava (důl Hlubina a Žofínská huť) a ka...

Autor: Ing. Milan Šraml, Ing. arch. Jan Malík, A-LT Ar...
Dodavatel: STAMONT - Pozemní stavitelství s.r.o.
Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnick...
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2015
10. Polyfunkční bytový dům

Polyfunkčně bytový dům je užíván jako stavba částečně veřejná – integrované obchodní plochy v parteru, a částečně neveřejná – podzemní rezident parki...

Autor: Ing.arch. Petr Bouřil, Pavel Suchý
Projektant: ABM architekti s.r.o.
Dodavatel: BAU-STAV a.s.
Investor: Yellow Properties, s.r.o.
Ocenění: Cena Státního fondu rozvoje bydlení v soutěži Stavba roku 2015
11. Optimalizace trati Praha Bubeneč

Železniční traťový úsek Bubeneč – Holešovice je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru Berlín – Děčín – Praha – ...

Autor: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Bubeneč - Holešovice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organiza...
Ocenění: Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2015
12. Prodloužení trasy A metra v Praze

Pátý provozní úsek trasy A metra v Praze vede ze stávající stanice Dejvická do nové stanice Nemocnice Motol, měří 6134 m a má celkem čtyři nové bezba...

Autor: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: Sdružení metro V.A (Dejvická - Motol)
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 2923
13. Trojský most

Jedná se o sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy, jednopatrový, nepohyblivý, trvalý, otevřeně uspořádaný, směrově přímý, výškov...

Autor: Ing. Jiří Petrák, FEng., Ing. Ladislav Šašek, CSc...
Projektant: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Počet hlasů: 566
14. Multifunkční centrum QUADRIO

Jedná se o novostavbu v samém centru hlavního města Prahy s 8 nadzemními a 4 podzemními podlažími. Stavba obsahuje obchodní galerii situovanou ve dvo...

Autor: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Dipl. arch. Vincent...
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: CPI Národní s.r.o.
Počet hlasů: 308
15. Obytný soubor Kajetánka

Kajetánka je unikátní luxusní rezidenční projekt zasazený do rozsáhlých zahrad původního barokního zámku z 16. století. Nachází se pouhé dva kilometr...

Autor: Ing. arch. Milan Veselý
Projektant: LOXIA a.s.
Dodavatel: Sdružení firem Kajetánka
Investor: Avestus Capital Partners, Lapid Capital Venture
16. Malá vodní elektrárna Štětí

Cílem výstavby MVE Štětí bylo optimální využití hydroenergetického potenciálu dané lokality u jezu ve Štětí při zachování příznivého poměru mezi inve...

Autor: Pöyry Environmant a.s.
Dodavatel: Sdružení firem výstavba vodních elektráren
Investor: Energeia, o.p.s.
17. CRYSTAL

Jedná se o polyfunkční objekt, rozdělený do 4 podzemních podlaží a 14 nadzemních podlaží a jedno navazující střešní technologické patro členěné po vý...

Autor: Ing. Libor Hrdoušek, Ing. arch. Radek Lampa
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: GES REAL, a.s.
18. Rekonstrukce zámku Valeč

Zámek je umístěn na okraji obce, na rovině, vedle dvou rybníků a zámeckého parčíku. Areál tvoří uzavřený dvůr skupiny deseti hospodářských budov a ve...

Autor: Ing.arch. Radek Martišek
Dodavatel: Ing. Bronislav Vala
Investor: Ing. Bronislav Vala
19. Motel One - Na Poříčí

Z areálu bývalého Rudého práva byl jako jediný zachován památkově chráněný objekt v ulici Na Poříčí 1048/30 z roku 1927, který byl rekonstruován v rá...

Autor: STOPRO spol. s r.o.
Dodavatel: Construction management
Investor: NP30 s.r.o.
20. IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je unikátní projekt, který provozuje nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání a vest...

Autor: Ing. arch. Martin Chválek, Ing. Pavel Pietak, i...
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: VŠB - Technická univerzita Ostrava
21. Úpravy Löschnerova náměstí

Projekt představuje revitalizaci Lőschnerova náměstí v Kadani, kterým se vytvořilo zklidnění dopravy a úpravy v okolí hřbitovního kostela sv.Anny. P...

Autor: Ing. arch. Petr Uhlík, ing. arch. Přemysl Jurák, ...
Dodavatel: FRK_ZEMPRA
Investor: Město Kadaň
Ocenění: Cena Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro urbanismus a územní plánování v soutěži Stavba roku 2015
22. Kotelna

Původní stav budovy byl v naprosto nevyhovujícím stavu, přesto byla částečně využívána jako kovářská a zámečnická dílna pro malosériovou výrobu přede...

Autor: Ing. arch. Filip Horatschke
Projektant: Ing. Jiří Čermák
Dodavatel: Moravolen a.s.
Investor: Akcent Bohemia, a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Cena ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Stavba roku 2015
23. 2Barevné Letňany

Pozemek byl vybrán z důvodu vhodné polohy uprostřed stávající zástavby. Napojení inženýrských sítí na stávající rozvody v ul. Beranových, Toužimské a...

Autor: Ing. arch. Daniel Smitka
Dodavatel: Trigema Building a.s.
Investor: Trigema Projekt Delta a.s.
24. Park vědy Roztoky

Stavba je umístěna v západní části města Roztoky v lokalitě, která v posledních letech zásadně změnila do moderní podoby. Stavba je napojena na kompl...

Autor: Ing. arch. Daniel Smitka
Dodavatel: Trigema Building a.s.
Investor: PV Roztoky s.r.o.
25. Nová expozice a stavební úpravy Maiselovy synagogy

Vzhledem k jinak sevřené uliční frontě má synagoga předpolí (předzahrádku), které poskytuje reprezentativní entreé. Je v celé zástavbě Josefova napro...

Autor: Ing. arch. Hynek Fetterle
Projektant: Ing.arch. Libor Kovář
Dodavatel: KONSIT a.s.
Investor: Židovské muzeum v Praze
27. PRAGUE INNOVATION CENTRE

Stavba leží v lokalitě Zlatníky-Hodkovice na jihu Prahy na hranici Prahy a Středočeského kraje, to poskytuje uživatelům stavby jak klid, tak spolehl...

Autor: ing. arch. Jan Švancer
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: InnoCrystal s.r.o.
28. Nové divadlo

Architektonické ztvárnění Nového divadla v Plzni přineslo kompozici dvou samostatných objektů propojených šesti spojovacími krčky. Prvním objektem je...

Autor: Akad.arch . Vladimír Kružík, Ing. Petr Jíleček
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Statutární město Plzeň
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 4432
29. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Poloha objektu je vyvýšeném skalním ostrohu nad řekou Stěnavou a v historickém centru města Broumov. Objekt benediktinského kláštera se nachází na ú...

Autor: INS s.r.o. (klášter), ADR s.r.o. (klášterní zahra...
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
30. Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Objekt Ostravské univerzity se nachází v areálu bývalé krajské nemocnice v Ostravě Zábřehu. Od svého vybudování na počátku 20. století byl objekt něk...

Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., PROJEKT 2010, s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Lékařská fakulta – HOCHTIEF & VOKD
Investor: Ostravská univerzita v Ostravě
Počet hlasů: 553
31. Květná zahrada v Kroměříži

V intravilánu města Kroměříž, je ohraničená stavbami a zdmi, není volně přístupná, je provozovaná v návštěvnickém režimu. Stavební, restaurátorská a ...

Autor: Ing. arch. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík
Dodavatel: VW WACHAL a.s.
Investor: Národní památkový ústav, ú.p.s. v Kroměříži
32. JUBILEUM HOUSE

V největším bloku mezi ulicemi Komunardů, Dělnická a Tusarova. Do ulice doplňuje hmotu v duchu regulace 1. republiky s posledním ustupujícím patrem a...

Autor: PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.
Dodavatel: IMOS BRNO a.s.
Investor: JUBILEUM s.r.o.
33. Dostavba základní školy v Roztokách

Školní pozemek se symetricky zamýšlenou budovou školy je situován v západním závěru velkoryse komponovaného Školního náměstí, které se mělo stát hlav...

Autor: Akad.arch . Vladimír Kružík, Ing. arch. Tomáš La...
Projektant: HELIKA, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Roztoky
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
34. Obnova lávky Černý kříž přes Studenou Vltavu

Jedná se o obnovení lávky přes Studenou Vltavu v obci Stožec místo mostu strženého po druhé světové válce. Nová lávka umožní bezpečné propojení stezk...

Autor: Ing. Petr Karásek, Ph.D., doc. Ing. Marek Foglar,...
Dodavatel: HOBAK a.s.
Investor: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblast...
35. Rekonstrukce Masarykova náměstí

Stavba se nachází v centru města na Masarykově náměstí, které "žije" společenským životem se spoustou obchodů, služeb a možností volnočasových aktivi...

Autor: Architektonická kancelář Burian - Křivinka
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: Město Velká Bíteš
36. U cukrovaru - Hübnerky

Jelikož se jedná o první z několika fází výstavby, byla v rámci tohoto projektu založena nová uliční síť spolu s novými inženýrskými sítěmi. Stavba j...

Autor: Ing. arch. Milan Veselý
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ,...
Investor: Skanska Reality a. s.
37. Areál ABB

Objekt ABB je umístěn do zářezu v terénu, dopravní obsluhu ve sklonech zajišťující bezproblémové zásobování těžkými nákladními vozidly i v průběhu zi...

Autor: Ing. arch. Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: ABB a.s.
38. Rekonstrukce č. p. 53 - Penzion Zvon

Penzion je navržen na místě původního objektu penzionu, zachovává jeho účel a je určen pro ubytování. Objekt je dvoupodlažní s podkrovím a podzemním ...

Autor: Ing. arch. Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Dodavatel: Subterra a.s.
Investor: PENZION ZVON a. s., EXCON, a. s.
Počet hlasů: 1335
39. Základní škola v Dobřichovicích

Území se nachází v centru Dobřichovic. Nový veřejný prostor vznikl před vstupem do školy a v pěší zóně s vodní kaskádou na jižní straně. Součástí pěš...

Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Ja...
Projektant: AED project a. s.
Dodavatel: Subterra a.s.
Investor: Město Dobřichovice
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2015
40. Městský krytý bazén

Hlavní objekt je dvou podlažní budova s plochou střechou, půdorysu tvaru „L“ o maximálních půdorysných rozměrech 73m x 64m. Maximální výška vlastního...

Autor: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Městská společnost sportovní a rekreační areály, ...
41. Administrativní komplex ARTGEN OFFICE GALLERY

Administrativní komplex ArtGen se nachází v Holešovicích. Holešovický poloostrov byl na přelomu 19. a 20. století důležitým pražským předměstím s dok...

Autor: David Richard Chisholm, Vít Máslo
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Art Office Gallery a.s., Gen Office Gallery a.s.
42. WERK ARENA

Víceúčelová hala WERK ARENA se nachází v ul. Frýdecká 850 v Třinci. Stavba byla zahájena v říjnu 2012, zkušební provoz haly byl povolen v červenci 20...

Autor: Ing. arch. Milan Šuráň, Ing. arch. Antonín Buchta
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: HC OCELÁŘI TŘINEC
Ocenění: Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 1282
43. Nová Karolina Ostrava - Trojhalí

Trojhalí Karolina je historickým prostorem nově určeným pro širokou veřejnost, která zde nachází rozmanitý program. Jde o kulturní památku, která sv...

Autor: Ing.arch. Josef Pleskot, Ing. Jiří Trčka, Michael...
Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Investor: TROJHALÍ KAROLINA
44. Multifunkční objekt Svatý Petr

Pozemek stavby leží v areálu lyžařského střediska Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. V okolí stavby se nachází lesy a stávající rozptýlená zástavba s o...

Autor: Ing. arch. Radim Oblouk, Ing. arch. Michaela Pišo...
Dodavatel: STAS, s.r.o., Vrchlabí
Investor: MELIDA, a.s.
45. Rozhledna Tachov Vysoká

Hlavním architektonickým a konstrukčním prvkem rozhledny je její tvar, hyperbolický paraboloid, který je tvořen vypínacími lany okolo středového nosn...

Autor: Ing.arch. Oldřich Hysek, Ing. arch. Jiří Hysek, I...
Dodavatel: Strabag, a.s.
Investor: Město Tachov
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel v soutěži Stavba roku 2015
46. Rekonstrukce ulice Na Skaličkách

Rekonstrukcí této ulice byla dokončena I. etapa obnovy historického jádra města Mšena – jeho nejcennější části. Tato akce plynule navázala na revital...

Autor: Ing. arch. Marek Prchal
Projektant: ProProjekt, s.r.o., CR Project s.r.o.
Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, H-INTES s.r....
Investor: Město Mšeno, zastoupené starostou Ing. Martinem M...
47. ZUŠ Karla Malicha v Holicích

Základní umělecká škola je první stavbou této velikosti určenou pro vzdělávání a kulturu, která je v energeticky pasivním standardu. Má deset učeben...

Autor: Ing. arch. Dalibor Borák, Ing. arch. Helena Borá...
Dodavatel: BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor: Město Holice
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2015
48. Bytový dům MEANDR

Rezidenční bytový dům Meandr je stavbou plně respektující tvar a orientaci pozemku i okolí svým decentním začleněním do přilehlé obytné zástavby a př...

Autor: Ing.arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta,...
Dodavatel: KOMFORT, a.s.
Investor: PROPERITY Meander, s.r.o.
49. Riverview Smíchov

Objekt Riverview Smíchov je administrativní budova, která se skládá ze sedmi nadzemních a tří podzemních podlaží. V podzemních podlažích se nacházejí...

Autor: Ivan Krejčí
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ,...
Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
50. Výstavba technologické části metra V.A

Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stani...

Autor: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ,...
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
51. BEACHWELL

Areál beach volejbalu BEACHWELL slouží jako sportovní centrum s budovou objektu zázemí areálu a venkovní kryté haly. Objekt zázemí je navržena obdéln...

Autor: Ing. Karel Kupec
Dodavatel: KAJA project a.s.
Investor: Vladimír Kozler – PRO DESIGN CZ
Počet hlasů: 5493
52. Komenského most v Jaroměři

Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s tehdy nově organizovaným městským prostorem zvaným Na Ostrově. Byl spojnicí d...

Autor: Prof. ing. arch. Mirko Baum, Ing. arch. David B...
Dodavatel: Společnost Jaroměř
Investor: Město Jaroměř
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2015
53. Krajská nemocnice Liberec - HELIPORT

Stavba je vyvýšený pracovní heliport vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) pro vrtulníky 1. třídy výkonnosti pro provoz H24 za meteorologických...

Autor: Ing. Miroslav Špitálský
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 1144
54. Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí

Staroměstské náměstí bylo odedávna historickým centrem Mladé Boleslavi. V posledních desetiletích se však jeho funkce centra viditelně ztrácela a s n...

Autor: Michal Hlaváček, Ing. arch. Karel Musil
Dodavatel: CGM Czech, a.s., BAK Trutnov, a.s.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 321
55. Rodinná vila

Novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou248 m2 i protější objekt s budoucím wellness , garáží a vinným sklepem (230m2) jsou situovány na místo...

Autor: Architektonika 3000, s.r.o. , Ing. arch. Petr Skr...
Dodavatel: Českomoravský beton, a. s.
56. Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové

Původní idea prostorového města je v projektu Regenerace Benešovy třídy nejen zachována, ale dokonce rehabilitována. Díky soudobému vyspělému stavebn...

Autor: Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Ing. arch. Alexander...
Projektant: JIKA - CZ s.r.o.
Dodavatel: STAKO společnost s ručením omezeným
Investor: Statutární město Hradec Králové
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 56922
57. AIR House

AIR House je energeticky soběstačný experimentální dům, který tým studentů ČVUT navrhl a postavil do soutěže Solar Decathlon 2013. Ve finále soutěže,...

Autor: ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Dodavatel: České vysoké učení technické v Praze, Dřevostavby...
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Ocenění: Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku 2015
58. Laserové centrum HiLASE

Objekt HiLase slouží jako výzkumné centrum repetičních laserů skládající se z dvoupodlažní laserové haly s termální a mechanickou stabilizací a třípo...

Autor: Ing. arch. Vladimíra Leníčková, Ing. arch. David ...
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky v soutěži Stavba roku 2015
Počet hlasů: 1240
59. FORUM Karlín

Novostavba objektu je situována na částečně nezastaveném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě. Jedná se o pohledově exponovaný objekt,...

Autor: Ing. Aleš Marek, Ing. Martin Rus, Ricardo Bofill...
Projektant: AED project a. s.
Dodavatel: PRŮMSTAV, a. s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ivo Woleský
Investor: NORTH-LINE a. s.
60. Aviatica

Cílem developerského projektu Aviatica není jen výstavba samotné budovy, ale také rozvoj okolního území. Hlavním záměrem celého řešení je minimalizov...

Autor: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Investor: Penta Investments, s.r.o.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
61. Novostavba RD

Rodinná vila byla postavená s odkazem na funkcionalistické tradice, a to včetně vnitřního prostorového řešení dispozic, kde jsme se snažili rozdělit ...

Autor: Ing. arch. Martin Kareš, Ph.D., MBA, Ing. arch. R...
Dodavatel: ORAK - stavební společnost s.r.o.
Investor: Ing. Eva Agerová
62. GREENLINE KAČEROV

Administrativní budova GREENLINE KAČEROV je realizována na pozemku mezi ulicemi 5. Května a Jihlavská, v městské části Prahy 4 Michle, tvar budovy j...

Autor: Ing. Petr Obermann, Ing. Jaroslav Valenta, Jiří S...
Projektant: STUDIO AM s.r.o.
Dodavatel: PORR a.s.
Investor: CENTRUM KAČEROV s.r.o.
63. Centrum strategických služeb společnosti NWT a.s.

Na konci roku 2014 byla dokončena náročná rekonstrukce osmipodlažního sila ve Zlíně na nové Centrum strategických služeb společnosti NWT a.s. Budova ...

Autor: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Ing. arch. Ladislav Se...
Dodavatel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Investor: NWT a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
64. Rekonstrukce areálu firmy Komwag

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce stávajícího areálu firmy Komwag, která spočívala v asanaci stávajících objektů a jejich nahrazení objekt...

Autor: m4 architekti, s.r.o.
Projektant: EDIFICE construction & consulting, s.r.o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Investor: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
65. Datové centrum Lužice

Celá stavba datového centra i s naftovým hospodářstvím se nachází v uzavřeném chráněném areálu akciové společnosti MND Drilling & Services. Realizová...

Autor: P.P. Architects s.r.o.
Dodavatel: PS BRNO, s.r.o.
Investor: DataSpring s.r.o.
66. Viladomy Yard Resort

Rezidenční soubor Jižní Stráň se nachází v klidné lokalitě na jihozápadním okraji obce Předboj v dostupné vzdálenosti od hlavního města. Je součástí...

Autor: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Dipl. arch. Vincent...
Dodavatel: STEP, spol.s r.o.
Investor: Yard a.s.
Ocenění: postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
67. Obnova vily Münz v Brně

Záměrem návrhu obnovy vily Münz nebylo zakonzervovat stav z doby dokončení vily v roce 1928, ale navodit situaci, která by nastala, pokud by byla zac...

Autor: PROAM, s.r.o.
Dodavatel: KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.
Investor: Equity Investment, a.s.
68. Rezidence Trojské výhledy

Umístění stavby vychází z charakteru místa v jedinečné poloze, doplňuje stávající urbanistickou strukturu a posouvá hmotu objektu co nejvíce k jižní ...

Autor: Ing. Zdeněk Korch, Ing. arch. Vladimír Krajíc, I...
Dodavatel: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Investor: CODECO, a.s.