Urbanistický projekt roku 2019 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 3005
1. Urbanistická studie - Botič,Úsek toku Botič, protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10

Urbanistická studie Botiče se v souladu se zadáním věnuje úseku toku mezi ulicí Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjimkou úseku toku protékajícího...

Autor: Eva Šarochová,Václav Matějka, Michal Petr, Šimon ...
Projektant: architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. & Archum...
Přihlašovatel: Městská část Praha 10
Investor: Městská část Praha 10
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Počet hlasů: 1680
2. Veřejná prostranství města Svitavy

Územní studie se primárně zabývá rozvojem systému veřejných prostranství města Svitavy, včetně specifikace jejich atributů a vzájemných funkčních ...

Autor: Roman Svojanovský a kolektiv: Monika Baráková, Fr...
Projektant: Ing. Pavel Šimek – FLORART
Přihlašovatel: Město Svitavy
Investor: Město Svitavy
Počet hlasů: 2004
3. ÚS Uherský Brod – Rekreační osa řeky Olšavy

Smyslem územní studie bylo řešit celkovou koncepci revitalizace prostoru podél řeky Olšavy, vytipovat důležité prostory, které je nutno upravit a ...

Autor: Jana Benešová, Daniel Matějka, Štěpán Malach; kon...
Projektant: ATELIER URBI spol. s r.o
Přihlašovatel: ATELIER URBI spol. s r.o
Investor: Město Uherský Brod
Počet hlasů: 1172
4. Regulační plán RP1 – Nemocnice, Uherské Hradiště

Regulační plán RP1 – Nemocnice se pořizuje z vlastního podnětu. Zadání regulačního plánu RP1- Nemocnice je obsahem platného Územního plánu Uherské...

Autor: Pavel Pekár, Martina Holubová, Bohdana Nytrová
Projektant: P. P. Architects s.r.o.
Přihlašovatel: P. P. Architects s.r.o.
Investor: Město Uherské Hradiště
Počet hlasů: 228
5. Regulační plán Území bývalého cukrovaru v Lenešicích

Areál bývalého cukrovaru v Lenešicích představuje zhruba šestinu rozlohy urbánní struktury obce a jedná se tedy o velký rozvojový potenciál, který...

Autor: Michal Šourek, Milan Ševčík, Kateřina Holotová, P...
Projektant: MS architekti s.r.o.
Přihlašovatel: MS architekti s.r.o.
Investor: Městský úřad Louny - stavební úřad
Počet hlasů: 241
6. Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Návrh zohledňuje současné vazby v území a pozitivním způsobem je rozvíjí. Regenerované území zapojuje do struktury veřejných prostorů a infrastruk...

Autor: Michal Šourek, Milan Ševčík, Pavel Hřebecký
Projektant: MS Plan s.r.o.
Přihlašovatel: MS Plan s.r.o.
Investor: Městský úřad Ústí nad Orlicí - stavební úřad
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Počet hlasů: 719
7. ROZVOJ BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY NÁVRHU:

zapojení areálu Výstaviště do organismu města; otevření nového veřejného prostoru - zpřístupn...

Autor: Pavel Rada, Milan Rak, Alena Režná, Martina Řehoř...
Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchite...
Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchite...
Investor: Statutární město Brno
Ocenění: Titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Počet hlasů: 26
8. Územní studie veřejného prostranství - Rancířov, Dančovice, Hluboká

Cílem a účelem územních studií Rancířov, Dančovice a Hluboká, je stanovení koncepce úprav veřejného prostranství vč. regulací činností jako podkla...

Autor: Milan Grygar, Lukáš Petr, Lukáš Svoboda, Magdalén...
Projektant: DISprojekt s.r.o.
Přihlašovatel: DISprojekt s.r.o.
Investor: Městský úřad Dačice