Stavba roku Středočeského kraje 2020

Počet hlasů: 14642
1. Společenské centrum Sedlčany

Modlitebna je designově velmi odvážně pojatý objekt. Kompozice je podřízena provozní i tvarové čistotě hlavního sálu. Solitérní stavba modlit...

Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, S...
Projektant: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Maranatha z.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Cena za realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 17
2. Montessori školka, Klecany

Svět nepatří poslušným dětem. Svět patří těm, kdo ho znají dost na to, aby ho dokázali změnit.

Bylo nebylo, autoři územního plá...

Autor: Jakub Filip Novák, Daniela Baráčková
Projektant: No Architects s.r.o.
Spoluautor: Barbora Jelínek, Martin Hlusička
Přihlašovatel: No Architects s.r.o.
Investor: ASTRA Mateřská škola
Ocenění: Cena pro stavbu určenou k veřejnému účelu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 103
3. Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - IV. etapa (dostavba 20 tříd) a V. etapa (výstavba kapacitní jídelny)

Nový školní pavilon, pevný bod vzdělání, prostor pro kreativitu, inspirativní prostředí, souznění s přírodou, to jsou základní myšlenky návrh...

Autor: David Grulich; Markéta Grulichová
Projektant: Grulich architekti s.r.o.; KT ING s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Obec Líbeznice; Metrostav a.s.; David Grulich; Ma...
Investor: Obec Líbeznice
Počet hlasů: 198
4. VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno

Vodojem v areálu vodáren postavilo město Kladno v roce 1933. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdi...

Autor: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projektant: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Přihlašovatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 49
5. Modernizace přestupního terminálu Sedlčany

Je navržen přestupní terminál oválného tvaru. Veškeré autobusy přijíždí na nový terminál z ulice Pod potoky. Při najetí na prostor terminálu je na...

Autor: Jiří Košťál, Petr Obermann
Projektant: Ing. arch. Jiří Košťál, Ing. Petr Obermann; LUCID...
Dodavatel: SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL / SLÁDEK GROUP, a. s.,...
Přihlašovatel: Město Sedlčany
Investor: Město Sedlčany
Počet hlasů: 120
6. Rám v krajině

Ze strany ulice nenápadný, z té druhé velmi výrazný. Takový je rodinný dům na Berounsku navržený ateliérem Master Design.

Dům o dispozic...

Autor: Martin Náhlovský, Michal Janáč, Jan Jadrníček
Projektant: Master Design s.r.o.
Dodavatel: Spektra Beroun s.r.o.
Spoluautor: Lukáš Richter
Přihlašovatel: Master Design s.r.o.
Investor: soukromý investor
Ocenění: Cena za architektonické řešení individuálního bydlení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 63
7. Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Jedná se o komplex církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem po východní straně. Kostel je obklopen teraso...

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Ocenění: Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Cena za rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 276
8. NOVÁ ZKUŠEBNA EXHALACÍ ČESANA - JIH, Mladá Boleslav

Budova nové zkušebny exhalací se nachází v centru vznikajícího areálu Škoda – auto a. s. na území bývalého Lihovaru. Tento prostor se nachází v ji...

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, To...
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: B.P.B.P. a.s., Bielsko Biala
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Počet hlasů: 282
9. Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2.ZŠ Beroun

Základní škola v Preislerově ulici je velká městská škola sídlištního typu založená v roce 1961. Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělá...

Autor: Martin Hlaváček, Martin Halaška
Projektant: Hlaváček a Partner s.r.o.; Spektra, spol. s r.o.
Dodavatel: ACG-Real s.r.o.
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Počet hlasů: 51
10. Pivovar Řevnice

Šetrná konverze historického objektu – drážní budovy. Projekt rekonstrukce původního nádraží v Řevnicích s proměnou na budovu pivovaru vytvoř...

Autor: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník, Dana Černá
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: Subterra a.s.
Přihlašovatel: Projektový atelier pro architekturu a pozemní sta...
Investor: 2 Q spol. s r.o., Ing. Petr Kozák, Ing. Helena Va...
Ocenění: Cena soukromému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 1222
11. Mateřská škola Zvole

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu a vybavení, proto byl v roce 2008 zpr...

Autor: Ladislav Ježdík
Projektant: Studio Degree s.r.o.
Dodavatel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Zvole
Investor: Obec Zvole
Počet hlasů: 140
12. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Druž...

Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lan...
Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.; Atelier RENO s.r....
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.
Přihlašovatel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: Obec Líbeznice
Ocenění: Cena za architektonické řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 12090
13. Mateřská škola Vrané nad Vltavou

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu, vybavení a zároveň nebyla řešena jako bez...

Autor: Ladislav Ježdík
Projektant: Studio Degree s.r.o.
Dodavatel: ALSTAP s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Vrané nad Vltavou
Investor: Obec Vrané nad Vltavou
Počet hlasů: 151
14. Za Větrníkem Dobříš

Jak zajistit soukromí obyvatelům solitérních domů uvnitř rozvíjejících se lokalit? V reakci na vzrůstající potřebu individuálního bydlení a n...

Autor: boq architekti - Miroslav Stach, Jana Stachová
Projektant: boq architekti s.r.o.
Dodavatel: Constructing
Přihlašovatel: boq architekti s.r.o.
Investor: Naevia Estate s.r.o.
Počet hlasů: 166
15. Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy Třebotov

Výstavba nové budovy ve stávajícím areálu základní a mateřské školy v Třebotově propojila dříve rozptýlené budovy. Nahradila dožívající objek...

Autor: Jan Linhart
Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Spoluautor: Andrea Regnier
Přihlašovatel: Obec Třebotov
Investor: Obec Třebotov
Ocenění: Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 8
16. Technologické centrum SAF Kamenice

Kamenický Strojmetal se zabývá výrobou především v oblasti automotive průmyslu. Současně je aktivní v oblasti inovací svým vývojem supravodivých m...

Autor: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek
Projektant: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.
Dodavatel: PP 53, a.s.
Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.
Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 530
17. Novostavba skladové haly s vloženou administrativou pro firmu Würth, Nepřevázka

Zadáním investora bylo dostavět další objekt skladu ( vedle již fungujícího, stojícího ) s vloženou administrativou a pomocnými technologický...

Autor: David Kraus - Architektura, s.r.o.
Projektant: VMS projekt, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Spoluautor: Alina Fornaleva, Miroslav Styk, Pavel Nikl
Přihlašovatel: Würth, spol. s r.o.
Investor: Würth, spol. s r.o.
Počet hlasů: 2679
18. SV MH – VDJ Boseň

Rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu byla zhotovena pro Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na základě projektové dokumentace zpracov...

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Ocenění: Cena za technickou infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zvláštní cena ČKAIT Praha a střední Čechy v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 54
19. Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš

Rekonstrukce multifunkčního objektu z roku 1982, ve kterém se nachází sportovní hala, posilovna, restaurace a městská knihovna. Předmětem rek...

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: POHL cz, a.s.
Investor: Město Dobříš
Počet hlasů: 3
20. Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou

Nová přístavba základní školy byla realizována pro město Bakov nad Jizerou. Realizaci provedlo sdružení firem EMH stavební CZ s.r.o a Ještědská st...

Projektant: Realstav MB, spol. s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Bakov ZŠ / EMH stavební CZ s.r.o.; Ještě...
Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Investor: Město Bakov nad Jizerou
Počet hlasů: 57
21. Zázemí baseballového a softbalového klubu MINERS KLADNO

Jedná se o jednopodlážní modulární objekt. Objekt je vyroben z jednotlivých modulárních prvku-kontejnerů, kde nosná konstrukce je ocelový rám. Uni...

Autor: Lukáš Cvrcek
Projektant: Ing. Lukáš Cvrcek
Dodavatel: Smart Module s.r.o.
Přihlašovatel: MINERS KLADNO, s.z.
Investor: Statutární město Kladno
Ocenění: Cena za stavebně-konstrukční řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 3029
22. Obec Suchomasty - přístavba a přestavba MŠ

Suchomastská školka se nachází uprostřed obce v dolíku pod hrází obecního rybníka. Stávající školka, která vznikla přestavbou původní hospodářské ...

Autor: Tomáš Kopecký
Projektant: Atelier KOPECKÝ s.r.o.
Dodavatel: Veduta s.r.o.
Spoluautor: Mojmír Kopecký
Přihlašovatel: Obec Suchomasty
Investor: Obec Suchomasty
Ocenění: Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 1964
23. Společenské centrum Nupaky

Objekt se nachází na hranici mezi komerční a obytnou zónou. Od obytné zóny je oddělen pásem zeleně. Tvar budovy je přizpůsoben trojúhelníkovému tv...

Autor: DESIGN4FUNCTION s.r.o.
Projektant: DESIGN4FUNCTION s.r.o. ; ATELIER POLEDNE
Dodavatel: ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
Přihlašovatel: DESIGN4FUNCTION s.r.o.
Investor: Obec Nupaky
Počet hlasů: 57
24. Pavilon Základní školy, Mníšek pod Brdy

Pozemek je součástí poměrně velkého nezastavěného vnitrobloku – orámovaného velkoryse ze severu panelákovou zástavbou a z jihu lineární zásta...

Autor: Peter Sticzay-Gromski
Projektant: Grido, architektura a design, s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Jan Doubek, Ladislav Vendel, Sebastian Sticzay
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Město Mníšek pod Brdy
Počet hlasů: 20
25. Základní škola Amos, Psáry

Areál nové školy vytváří v kontextu obce místo s vlastní identitou, které navzdory své velikosti není ve významovém ani prostorovém konfliktu se s...

Autor: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
Projektant: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r...
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Psáry
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Počet hlasů: 435
26. Rekonstrukce a přístavba objektu dětské léčebny v Choceradech

Tato stavba se v příštích letech stane domovem mnoha nemocných dětských pacientů většinou velmi nízkého věku, jež budou vyžadovat často 24hod...

Autor: František Hanuš, Jiří Chodora, Pavel Kaštánek, To...
Projektant: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha; TRANSPAREN...
Dodavatel: TREPART s.r.o.
Přihlašovatel: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha
Investor: Středočeský kraj, Krajský úřad
Počet hlasů: 318
27. Rekonstrukce hotelu SEN Senohraby

Objekt byl postaven v 90. letech minulého století. Celkový architektonický výraz díla byl dán již v době jeho vzniku. Současná rekonstru...

Projektant: Arch Design, s.r.o.
Dodavatel: Relycon, s.r.o.
Přihlašovatel: Resort Senohraby, a.s.
Investor: Resort Senohraby, a.s.
Ocenění: Cena za investiční záměr v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020