Stavba roku Středočeského kraje 2019 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 793
1. Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Novostavba základní školy je navržena jako dvoupodlažní tvarově členitý objekt 9 - ti třídní základní školy zaujímá 3 hlavní navzájem propojená kř...

Projektant: Bursík Holding, a.s., Miroslav Vajtr
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Obec Veleň
Ocenění: Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 1003
2. Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany

Pozitivní napětí mezi starým a novým, mezi poselstvím předků a naším soudobým přínosem. Výzva oživit historické prostory, vrátit jim původní hodno...

Autor: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, interiér: Bára Ško...
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: STARKON, a.s.
Přihlašovatel: Arcibiskupství pražské
Investor: Arcibiskupství pražské
Ocenění: Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 389
3. Hospoda se sálem v Máslovicích

V roce 2014 se malá obec nedaleko Prahy – Máslovice rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající vyhořelé stavby na návsi, k...

Autor: Atelier bod architekti s.r.o.: Vojtěch Sosna, Jak...
Projektant: APA architektonický a projektový atelier s.r.o.
Dodavatel: KyraStav spol. s r.o.
Přihlašovatel: Obec Máslovice
Investor: Obec Máslovice
Ocenění: Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 217
4. Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly

Problémem náměstí bylo nejasné prostorové vymezení, nedostatečná regulace automobilového provozu, zatěžující (přitom stále nedostatečná) parkovací...

Autor: Peter Lacko, Filip Tittelbach, Michal Šiška
Projektant: A.LT Architekti
Dodavatel: SATES ČECHY s.r.o.
Přihlašovatel: Město Úvaly
Investor: Město Úvaly
Počet hlasů: 408
5. Domov seniorů - nový ubytovací pavilon, Nové Strašecí

Nový pavilon slouží k poskytnutí ubytovacích a zdravotních služeb osobám trpícím částečnou demencí či jinými zdravotními potížemi vyžadujícími stá...

Autor: Jaroslav Satranský, Miluše Jůnová
Projektant: Jaroslav Satranský
Dodavatel: INVES SALES, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Domov seniorů Nové Strašecí
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 4237
6. Most ev.č. 24032-4 přes Červený potok v Sazené

Kamenný klenbový silniční most o 4 polích umožňuje převedení silniční dopravy na silnici III/24032 v obci Sazená přes Červený (Bakovský) potok. Př...

Autor: Matěj Mikšovský
Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s., Dopravní stavitelství
Přihlašovatel: TOP CON SERVIS s.r.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Počet hlasů: 917
7. Výstavba dopravního terminálu Kolín

Předmětem díla byly stavební práce za účelem modernizace autobusového nádraží v Kolíně. Rozsah stavebních prací zahrnoval provedení bouracích prac...

Autor: BRAK architects, Petr Brožek
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Investor: Město Kolín
Ocenění: Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 328
8. Sportovní hala Dolní Břežany

Dolní Břežany jsou moderní a atraktivní místo pro život a za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veř...

Autor: SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Naš...
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany
Investor: Obec Dolní Břežany
Ocenění: Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Cena za architektonické a stavební řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 372
9. Corso Pod Lipami, Řevnice

Lidé hledají symbiózu města a přírody. Starého a nového. Hledají takové místo pro svůj život, které skýtá určitou jedinečnost. Projekt Corso Pod L...

Autor: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukáš Ehl, Tomáš...
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.
Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Investor: 2 Q spol. s r.o.
Ocenění: Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Cena za nejlepší investiční záměr v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 456
10. Rodinný dům v Radimovicích

„Zadáním byl dům pro manželský pár s odrostlými dětmi. Od začátku jsme tedy celý návrh koncipovali jako dům pro dvě osoby,“ říká architekt Michal ...

Autor: Alžběta Vrabcová, Michal Kunc
Projektant: Michal Kunc
Dodavatel: Formic construction s.r.o.
Přihlašovatel: Alžběta Vrabcová
Investor: soukromá osoba
Ocenění: Cena za mimořádné řešení v oblasti energetiky rodinného domu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 368
11. Dům "U Zlaté štiky" v Kolíně

Cílem této stavby byla celková stavební obnova a zachování výše uvedené nemovité kulturní památky budoucím generacím.

Dům / stavba se na...

Autor: Miroslav Hujer
Projektant: Zdeněk Žiško
Dodavatel: ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry, s.r.o.
Přihlašovatel: Stavba roku střední Čechy, Kolín; Ing. Jan Dufek,...
Investor: ASYS IJD, spol. s r.o.
Ocenění: Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 259
12. Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice

Účelem stavby je zvětšení kapacity prostorů pro tělesnou výchovu základní školy navazuje na navýšení kapacity základní školy z 360 na 594 žáků.&nb...

Autor: Vít Santolík, AP STUDIO s.r.o.
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Dodavatel: EKIS spol. s r.o.
Přihlašovatel: Obec Průhonice
Investor: Obec Průhonice
Ocenění: Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 576
13. Most ev.č. 33736-1, Kamenné Mosty

Jedná se o mostní objekt ze 16. století, který převádí silnici III/33736 přes Hostačovku a Zehubský potok. Most je veden jako kulturní památka kat...

Autor: VPÚ DECO PRAHA a. s., Marek Pelant, Jan Šesták, J...
Projektant: Michal Drahorád
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: STRABAG a.s., Dopravní stavitelství
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Ocenění: Cena za dopravní infrastrukturu - obnova technické památky v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 469
14. Rekonstrukce a dostavba funkcionalistické vily, Pyšely

Základní tvar domu je kvádr s ustupujícím posledním podlažím. Na severní straně se ubourává původní vstup se zádveřím a prodlužuje se hlavní část ...

Autor: Aleš David, Igor David
Projektant: David architekti s.r.o.
Dodavatel: Rekosta Plus s.r.o.
Přihlašovatel: David architekti s.r.o.
Investor: soukromá osoba
Počet hlasů: 7883
15. Rekonstrukce MŠ Pod Homolkou, Beroun

Jedná se o komplexní řešení areálu mateřské školky, který byl postaven před 50 lety. Technické instalace a rozvody již byly na hranici životnosti,...

Autor: Martin Gazda
Projektant: SPECTA, s.r.o.
Dodavatel: OTISTAV, s.r.o.
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Ocenění: Zvláštní cena za modernizaci školského objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 329
16. Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou

Stožár s výhledem je studentský design-build projekt ateliéru Hlaváček – Čeněk z Fakulty architektury ČVUT. Design-build projekty, resp....

Autor: K. Rejsková, T. Čechová, A. Hofman, F. Hutera, L....
Projektant: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fa...
Dodavatel: Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v...
Přihlašovatel: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fa...
Investor: Skanska Reality, a. s.
Ocenění: Zvláštní cena za inovativní pedagogický přístup ve výuce architektury v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 383
17. MŠ Všetaty - Přívory

Novostavba jednotřídky doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném pozemku sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Návrh reaguje na tvar poze...

Autor: Prodesi/Domesi - Klára Vratislavová, Pavel Horák
Projektant: Prodesi, v.o.s. - Josef Tománek
Dodavatel: Domesi, s.r.o.
Přihlašovatel: Domesi, s.r.o.
Investor: Městys Všetaty
Počet hlasů: 420
18. Základní škola se sportovní halou Chýně

Celá stavba vychází z podstaty rozšiřování se vesnice Chýně, která je jednou z nejrychleji se rozrůstajících obcí v České republice. Cílem projekt...

Autor: Atelier CMJN, François Lepeytre, Gaël Brulé
Projektant: AED project, a.s., Aleš Marek, Petra Strnadová
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Chýně
Počet hlasů: 382
19. DOB Centrum Dobřichovice

DOB centrum - přestavba bývalého Křižovnického statku v centru Dobřichovic. Areál navazující na centrum obce - rekonstruované objekty doplněné nov...

Autor: Jiří Hejda, Iveta Chitovová, Eva Železná
Projektant: DAM architekti s.r.o.
Dodavatel: PORR a.s.
Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.
Investor: DOB-Invest a.s.
Ocenění: Titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Počet hlasů: 11276
20. Black Roofs, Vysoký Újezd

Bydlet dnes neznamená pouze obývat dům, ale také vytvořit útulný domov a nalézt prostor, který odráží zásady, kterými se lidé v životě řídí. Proto...

Autor: Ján Strcula
Projektant: RM Projekt s.r.o.
Dodavatel: GOOPAN BUILDING s.r.o.
Přihlašovatel: GETBERG real estate s.r.o.
Investor: GETBERG real estate s.r.o.
Ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019