Stavba roku 2021 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 196
1. Obytný soubor Bolevec, Plzeň

Řešení nové lokality, etapy č.1, je navrženo pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou. Cílem projektu je oživit tradiční model...

Autor: Ondřej Janout, Bohuslav Strejc, Jan Běl
Projektant: projectstudio8 s.r.o.
Přihlašovatel: projectstudio8 s.r.o.
Investor: Blustery s.r.o.
Počet hlasů: 7133
2. The Flow Building Praha

Hlavní důraz při návrhu byl kladen na začlenění novostavby do urbanisticko-architektonické struktury Václavského náměstí. Jedná se o výjmečnou lok...

Autor: Chapman Taylor s.r.o. / Jan Pokorný, Jon Hale, Ji...
Projektant: Deltaplan spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Spoluautor: Kateřina Holková, Jan Klepal, Květa Kavanová
Přihlašovatel: Realty IV., a.s., Metrostav a.s.
Investor: Realty IV., a.s.
Počet hlasů: 818
3. Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý o...

Autor: Marek Tichý
Projektant: TaK Architects, s.r.o., AED project, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Spoluautor: Pavla Brůžová, Jana Kořínková
Přihlašovatel: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group), Metrostav ...
Investor: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 931
4. VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky

Krystalické lávky napnuté mezi dvěma historickými budovami tvoří nový symbol areálu VŠCHT v Praze. Slouží jako místo k zastavení a rozhledu n...

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti, s....
Projektant: ov architekti, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Spoluautor: V - CON, s.r.o.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veře...
Počet hlasů: 1100
5. Městská plavecká hala Louny

Objekt plavecké haly v Lounech se nachází v místě původního bazénu, jehož technický stav již neumožňoval další provoz. Stavba je umístěn...

Autor: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková
Projektant: dkarchitekti, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 8
Přihlašovatel: dkarchitekti, s.r.o., Metrostav a.s., divize 8
Investor: Město Louny
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 6550
6. Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha - Barrandov

Kostel je soudobou stavbou s řadou progresivních a přitom zcela účelných prvků, proto i konstrukční řešení je provedeno moderní technolo...

Autor: JAKUB ŽIŠKA, PAVEL ŠMELHAUS
Projektant: ATELIER Žiška , s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Ja...
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 20935
7. MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA - II.ETAPA, Liberec

Budova muzea se skládá ze tří propojených celků – hlavní budovy muzea, severního křídla a měšťanského domu. Objekt  má jedno podzemní podlaží...

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Zd...
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: Liberecký kraj
Ocenění: Cena CNN Prima NEWS / 2.místo / v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 251
8. Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Cílem první etapy byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako komplement – srdce nemocnice, tedy část určená pro intenzivní me...

Autor: Jan Žlábek, Jiří Slánský, Kateřina Hon, Radek Pol...
Projektant: JIKA-CZ s.r.o.
Dodavatel: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD
Přihlašovatel: Královéhradecký kraj, Společnost GEOSAN - BAK - N...
Investor: Královéhradecký kraj
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 89
9. Rekonstrukce a modernizace budovy č.36 a č.37 v areálu Pražské plynárenské, a.s.

Hlavní budova vedení společnosti Pražské Plynárenské, a.s. byla postavena ve 20. letech minulého století. Objekt je složený ze dvou vzájemně ...

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Ka...
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: THERMOGAS PROFIBAU, s.r.o.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s.
Ocenění: nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 33
10. INTERIÉR - MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA, Liberec

Interiér muzea a řešení expozic je nedílnou součástí rekonsruovaného objektu.Cílem modernizace nebylo pouze rozšíření a zpřístupnění muzejní sbírk...

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Ka...
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: Liberecký kraj
Počet hlasů: 89
11. Interiér - Rekonstrukce a modernizace budovy č.36 a č.37 v areálu Pražské plynárenské, a.s.

Hlavní budova vedení společnosti Pražské Plynárenské, a.s. byla postavena ve 20. letech minulého století. Objekt je složený ze dvou vzájemně ...

Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Ka...
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: THERMOGAS PROFIBAU, s.r.o.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s.
Počet hlasů: 458
12. Dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích

Novostavba školy byla situována do stávajícího školního areálu s budovu I. stupně z 30. let, tělocvičnou a plochami pro sport. V ar...

Autor: Božena Svátková, Tomáš Šantavý
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: SPOLEČNOST PRO DOSTAVBU ZŠ VE ZDICÍCH: AUBÖCK & S...
Spoluautor: Marcela Bubeníková, Karel Vácha
Přihlašovatel: Město Zdice
Investor: Město Zdice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 376
13. Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Jedná se o komplex církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem po východní straně. Kostel je obklopen teraso...

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 437
14. Kulturní centrum - Pivovar Domažlice

Objekt Pivovaru se nachází na okraji Městské památkové rezervace v přímé návaznosti na ulici Komenského a při novostavbě supermarketu Kaufland. Ar...

Autor: Ivan Březina, Martin Březina, Václav Matějka
Projektant: MEPRO s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.; BIS a.s.
Spoluautor: Michal Černý, Marcel Růžička, Maximilian Wetzig, ...
Přihlašovatel: Město Domažlice
Investor: Město Domažlice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 169
15. Lelekovice - rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě

Stavba řeší rekonstrukci šaten Sportovního areálu Miloše Kunzfelda v Lelekovicích, na pozemku již existujícího zázemí fotbalového klubu AC Lelekov...

Autor: Ivo Balusek, Radomír Burčík
Projektant: TOP - PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: PSK Group, spol. s r.o.
Přihlašovatel: TOP - PROJEKT s.r.o.
Investor: Obec Lelekovice
Počet hlasů: 301
16. Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Výstavba nového výukového centra nejen poskytla vysoké škole tolik potřebný velkokapacitní přednáškový prostor, ale rovněž umožnila krajskému měst...

Autor: Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta, Lukáš N...
Projektant: Qarta architektura, s.r.o.
Dodavatel: Podzimek a synové s r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s r.o.
Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 252
17. Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.

Stavba je umístěna v okrajové, klidové části nemocnice v Táboře, s vazbou na výraznou hmotu vzrostlé zeleně sousedních lesních partií.Opticky budo...

Autor: Jan Hochman - Atelier H1
Projektant: Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1 architektonic...
Dodavatel: Pradast spol.s.r.o.
Přihlašovatel: Nemocnice Tábor, a.s.
Investor: Nemocnice Tábor, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 887
18. Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Celý areál chrámového návrší se honosí titulem národní kulturní památka. Kromě samotného chrámu sv. Bartoloměje je součástí i barokní kostnice, bu...

Autor: Jaroslav Svěrek, Martin Navrátil, Jakub Masák
Projektant: Masák & Partner s.r.o.
Dodavatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP / BFK Service a.s...
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 133
19. Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi H...

Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
Projektant: Valbek, spol. s r. o
Dodavatel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Přihlašovatel: Obec Lužec nad Vltavou
Investor: Obec Lužec nad Vltavou
Ocenění: Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 327
20. HOUSEBOAT ANNA, Praha

Houseboat Anna je alternativní plovoucí formou bydlení.

Autor: Anna Šlapetová
Projektant: Ing. arch. Anna Šlapetová
Dodavatel: HAUSBOTY LODĚ Jakub Novák
Spoluautor: Barbora Šlapetová
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 4329
21. Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Nový Libušín vznikl jako vědecká rekonstrukce, tedy za použití původních technologií. Stavba má odolávat času a výkyvům počasí mnohem lépe, než kd...

Autor: Dušan Samuel Jurkovič; Jakub Masák
Projektant: Masák & Partner, s.r.o.
Dodavatel: Archatt s.r.o.
Přihlašovatel: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Investor: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena za mimořádný přístup k použití BIM v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 142
22. VILA PARK OLOMOUC, ETAPA 2

Rezidenční výstavba Vila Park Tabulový Vrch představuje obytný soubor nízkých třípodlažních viladomů situovaných na západním okraji města Olomouce...

Autor: Martin Holý, Ondřej Mundl, Petr Novák, Lucie Skoř...
Projektant: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.; Ba...
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: GEMO a.s.
Investor: Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 98
23. Logistické centrum LIDL Buštěhrad

Jedná se o výstavbu nového Logistického centra Lidl na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno – východ Dříň, kde byly v minulosti...

Autor: Hana Hrubá
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Přihlašovatel: LIDL Česká republika v.o.s. a TORION, projekční k...
Investor: LIDL Česká republika v.o.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1411
24. Sportovní hala v Borkách - HALA BORKY

Zadání klienta bylo postavit u řeky Labe univerzální sportovní halu se zázemím a tribunou pro diváky. Návrh vyhrál první místo v architektoni...

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti, s....
Projektant: ov architekti, s.r.o.; SATER - PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Spoluautor: Magdalena Havlová, Jakub Neumann
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 62
25. Bytové domy Vojtova, Brno

Městské nájemní domy se 116 malometrážními byty pro seniory starší 65 let , startovacími byty pro mladé rodiny a občanskou vybaveností byly vystav...

Autor: Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. / Martin Komárek, M...
Projektant: S-projekt plus, a.s.
Dodavatel: Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova / S...
Přihlašovatel: Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova / S...
Investor: Statutární město Brno
Počet hlasů: 13839
26. NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku

Zámek slouží jako zpřístupněná prohlídková národní kulturní památka (č. rejstříku ÚSKP 17973/3-3811) s muzejní a prohlídkovou funkcí a jako prosto...

Autor: Projektový atelier pro architekturu a pozemní sta...
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Národní památkový ústav - Územní památková správa...
Ocenění: Cena Národního památkového ústavu v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 337
27. Radnice Olomouc

Původně gotická budova olomoucké radnice vévodí Hornímu náměstí. Mezi světskými stavbami pozdní gotiky na Moravě vyniká svou náročností. Stavbu ra...

Projektant: Ing. Arch. Iveta Trtílková; StudioPAP s.r.o.
Dodavatel: H&B delta, s.r.o.
Přihlašovatel: H&B delta, s.r.o.
Investor: Statutární město Olomouc
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena hlavního partnera společnosti BAUMIT v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 216
28. Vzorový e4 dům - Újezd u Průhonic

V programu Wienerberger e4 dům byl postaven první vzorový dům e4 v České republice. Tento cihlový rodinný dům byl postaven nedaleko Prahy, v Újezd...

Autor: Bohumil Brůža
Projektant: Ing. arch. Bohumil Brůža
Dodavatel: Harmony SZ, a.s. / Wienerberger e4 dům
Spoluautor: Wienerberger s.r.o.
Přihlašovatel: Wienerberger s.r.o.
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 184
29. Mateřská škola Doubek, Pardubice

 

Nová mateřská škola Doubek ve Svítkově je první novostavbou mateřské školy na území krajského města Pardubice po roce 1989. Mateř...

Autor: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Lívia Orišková
Projektant: Med Pavlík architekti s.r.o.
Dodavatel: Prima spol. s.r.o.
Spoluautor: Tomáš Stopka
Přihlašovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 39
30. Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II

Objekt je do původní zdi vsazen jako výrazově nový prvek, zejména pojetím fasád a okenních otvorů. Oblý roh vrátnice tvoří druhou hranici vjezdu a...

Projektant: IM Projekt, spol. s r.o.
Dodavatel: HSF System SK s.r.o.
Přihlašovatel: HSF System SK s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Počet hlasů: 144
31. Revitalizace parku u Biskupství, Ostrava

Na základě historických souvislostí i charakteru místa je projekt řešen spíše jako zahrada, která je od okolních veřejných prostor oddělena a mohl...

Projektant: Vysloužil architekti
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Statutární město Ostrava
Počet hlasů: 37
32. Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. v Praze 10 – Hostivaři

Nová hala SO.101 je přibližně obdélníkového půdorysu a v západní části je umístěna přístavba o rozměrech. Vzhledem ke svažitosti terénu a nutnosti...

Projektant: Rota Group a.s.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Počet hlasů: 1050
33. Depozitář Slovenská Strela, Kopřivníce

Místo stavby se nachází v areálu Tatra Truck a.s. Kopřivnice, v jihozápadní části areálu. Vedle novostavby depa pro Slovenskou strelu se...

Autor: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín
Projektant: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.
Dodavatel: PS BRNO s.r.o.
Přihlašovatel: TATRA TRUCKS a.s.
Investor: TATRA TRUCKS a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 2684
34. Harfa Design Residence, Praha 9 - Libeň

Na jaře 2018 začala realizace designového bytového domu přímo vedle obchodního centra Galerie Harfa, v místě bývalé trafostanice, který je le...

Autor: CENTRAL GROUP a. s.; Vojtěch Martínek
Projektant: CENTRAL GROUP a. s.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: PRŮMSTAV, a. s.
Přihlašovatel: PRŮMSTAV, a. s.
Investor: CENTRAL GROUP Harfa Design Residence a. s., zasto...
Počet hlasů: 41
35. Hotel Essence - rekonstrukce stávajícího objektu Senovážné náměstí 27 na hotel

V květnu 2017 byla zahájena přestavba a kompletní rekonstrukce více než 100 let starého původně bytového zděného objektu na Senovážném náměst...

Autor: Jan Karásek, Jonáš Krýzl, Tomáš Novotný
Projektant: KAVA spol. s r.o.; Bc. Barbara Javůrková - Atelie...
Dodavatel: Průmstav, a.s.
Spoluautor: Josef Zeman
Přihlašovatel: Průmstav, a.s.
Investor: Sapanova, a.s.
Počet hlasů: 384
36. KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7

Na nároží ulic Komunardů a Přístavní vznikl polyfunkční dům, který uzavřel narušený obvod jednoho z typických pravidelných holešovických bloků. Za...

Autor: Stanislav Fiala
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s.
Spoluautor: Petr Jehlík, Jiří Neumann, Jiří Václavů
Přihlašovatel: Hinton a.s.
Investor: MedPort, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 412
37. Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Účelem stavby byla výstavba části cyklostezky vč. přemostění řeky Ohře ve Svatošských skalách. Jedná se
o výstavbu nové visuté ocelové lávk...

Projektant: PONTIKA s. r. o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Karlovarský kraj
Investor: Karlovarský kraj
Ocenění: Cena Svazu měst a obcí v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 34
38. PRVOK

Experimentální 3d tištěný dům (obytná socha či houseboat) Prvok využívá moderní technologie ve stavebnictví. Architektura inspirovaná organickým s...

Autor: Michal Trpák, Kateřina Nováková, Jiří Vele
Projektant: Scoolpt s.r.o.
Přihlašovatel: Scoolpt s.r.o.
Investor: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Ocenění: Cena hlavního partnera společnosti Českomoravský beton v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 267
39. DOK Nordbeans, Liberec

Původní objekt byla skladová hala náležící libereckému nádraží, pomyslnému hřebenu hráze, která půlí Liberec na dva. Dřevostavba 14 m široká je so...

Autor: Andrea Tůmová, Jakub Adamec
Projektant: Ing. arch. Jakub Adamec
Dodavatel: V-PRODUKT, s.r.o.
Přihlašovatel: NORDBEANS, s.r.o.
Investor: NORDBEANS, s.r.o.
Počet hlasů: 265
40. Reuse centrum Ostrava

Možná vás jako první zaujme křiklavá kanárkově žlutá či nebesky modrá, nebo vás to bude táhnout spíše k tlumeným odstínům: čokoládově hnědé, antra...

Autor: Radek Leskovjan
Přihlašovatel: Radek Leskovjan, OZO Ostrava s.r.o
Investor: OZO Ostrava s.r.o
Ocenění: Cena za mimořádný celospolečenský přínos v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 20
41. Jesle Malvína, Praha

Jesle Malvína jsou citlivým a hravým interiérem vytvořeným s ohledem na malé uživatele a jejich potřeby.

Autor: Daniela Nováková Baráčková, Jakub Filip Novák, Ba...
Projektant: No Architects s.r.o.
Dodavatel: CZ interiéry s.r.o.
Spoluautor: Kristýna Plischková
Přihlašovatel: No Architects s.r.o.
Investor: Malvína - umělecká mateřská škola s.r.o.
Počet hlasů: 3578
42. Domov seniorů Bohnice, Praha

Novostavba domova pro seniory se zvláštní péčí/zvláštním režimem (tj. pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění). Součástí...

Autor: Jan Snášel
Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Spoluautor: Klára Konečná, Matěj Fikar
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: DS Bohnice s.r.o.
Počet hlasů: 285
43. Hybernská 1, Praha

V centru historické zástavby na hranici městských částí Staré Město a Nové město se nachází objekt Hybernská 1, který prošel zásadní rekonstr...

Autor: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER RADANA HUBIČKY s.r.o.
Projektant: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER RADANA HUBIČKY s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Lagerris a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 86
44. Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha

Trojská lávka je součástí významného přírodního prostoru, který propojuje pěší a rekreační trasy tří městských částí. Jedná se především o vycházk...

Autor: Libor Kábrt, Gabriela Elichová, Martin Elich
Projektant: Valbek, spol. s r.o.; GEM VISION
Dodavatel: SMP CZ a.s.
Přihlašovatel: SMP CZ a.s.; Valbek, spol. s r.o.; GEM VISION
Investor: Hlavní město Praha
Ocenění: Cena primátora hlavního města Prahy v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 172
45. Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

V rámci stavební akce Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi společného objednatele Ředitelství vodních cest ČR a SÚS Pardu...

Autor: Pavel Ryjáček, Petr Dupač, Daniel Skura, Ondřej D...
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a. s., OK TŘEBESTOVICE, a. s.
Dodavatel: Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav
Spoluautor: Michal Kužník, Jan Horák, Milan Vrabec, Hynek Emr...
Přihlašovatel: Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav
Investor: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR (SF...
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 515
46. Administrativa AFI CITY, I.etapa, objekt A, Praha 9

Architektonické řešení objektů v rámci celkového urbanistického celku je pojaté ve věcném a střídmém stylu moderní architektury, ve kterém se účel...

Autor: CMC Architects a.s.
Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: GEMO a.s.
Investor: AFI City Tower s.r.o.
Počet hlasů: 649
47. Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - I. Etapa

Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici s celým souborem dalších staveb patří do rodiny významných barokních poutních areálů. Jeho ...

Autor: Richard Cibik, Michal Václav Křepel, Lukáš Kozák
Projektant: Ing.arch. Richard Cibik - Facis architekti f.o.
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.
Přihlašovatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Pol...
Investor: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Pol...
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Ministerstva kultury České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 699
48. Svitava Office, Brno

Jedna z největších výzev pro architekty bývá návrh vlastního bydlení. To jsme si vyzkoušeli i my na vlastním sídle. Novostavba administrativního o...

Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Dodavatel: RENFIELD s.r.o.
Přihlašovatel: Atelier 99 s.r.o.
Investor: PFM-Dukelská s.r.o.
Počet hlasů: 84
49. Altán Městské knihovny ve Vamberku

Komunikace kolem knihovny, prostor bývalých městských záchodků i zahrada městské knihovny jsou ve vlastnictví města. Proto bylo možné prostor parc...

Autor: Martin Kožnar
Projektant: Martin Kožnar Architekt s.r.o.
Dodavatel: TSM design s.r.o.
Přihlašovatel: Martin Kožnar Architekt s.r.o.
Investor: Město Vamberk
Ocenění: Cena Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 554
50. Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem, Nový Hrádek

Rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské Hřebenovky. Financována byla převážně z evropských dotací nadnárodního sdružení ob...

Autor: Pavel Suchý
Projektant: ABM architekti s.r.o.; Projecticon s.r.o.
Dodavatel: Průmstav Náchod s.r.o.
Spoluautor: Pavel Ježek
Přihlašovatel: Městys Nový Hrádek
Investor: Městys Nový Hrádek
Ocenění: Cena partnera Skupina ČEZ v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1062
51. Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Zchátralý palác na hradě Helfštýně, který byl pro veřejnost uzavřený od roku 2013 a v posledních třech letech procházel celkovou opravou, je ...

Autor: Miroslav Pospíšil
Projektant: atelier-r s.r.o.
Dodavatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštý...
Spoluautor: Martin Karlík
Přihlašovatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštý...
Investor: Olomoucký kraj
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 252
52. VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Předmětem stavby byla opatření na vodním díle (VD) Boskovice, která zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně. Současně b...

Autor: Eva Doležalová, Jiří Švancara
Projektant: Aquatis, a.s.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Českého svazu stavebních inženýrů v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 98
53. Naučná stezka Olšina

Malá vesnička Olšina sestává z několika málo stavení, jedním z nich je i rybářská bašta, jíž míjíme. Překonáváme rybniční hráz a přibližujeme se k...

Autor: Jan Kačer, Vojtěch Rýzner
Projektant: studio reaktor s.r.o.
Dodavatel: TAXUS, spol. s r.o.
Spoluautor: Tomáš Krč, Andrej Siman, Stanislav Heidler, Micha...
Přihlašovatel: studio reaktor s.r.o.
Investor: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Počet hlasů: 21341
54. Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Jedná se o největší průchozí voliéru v ZOO. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra byla navržena jako ...

Autor: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Adéla Macháčková, ...
Projektant: AU plan s.r.o., Carl Stahl & spol, s.r.o.
Dodavatel: Carl Stahl & spol, s.r.o.
Přihlašovatel: AU plan s.r.o.
Investor: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena CNN Prima NEWS / 1.místo / v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 135
55. Komunitní centrum Skála, Brno

Stávající nevyužívaná výměníková stanice v brněnské čtvrti Nový Lískovec byla přeměněna na komunitní centrum. Původní stavba byla oplocená a ...

Autor: Petr Dobrovolný
Projektant: Ing. arch. Petr Dobrovolný
Dodavatel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s
Spoluautor: Vojtěch Kolář, Petr Förchtgott
Přihlašovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lís...
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lís...
Počet hlasů: 45
56. Novostavba domu Hippokrates v Brně

Projekt Hippokrates je citlivě a ohleduplně zasazen do bezesporu nejprestižnější lokality v Brně Masarykovy čtvrti, která je již 150 let nejatrakt...

Autor: David Průša
Projektant: Atelier Habina s.r.o.; PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o...
Dodavatel: JB Stavební, s.r.o. / člen skupiny SWIETELSKY
Přihlašovatel: PROPERITY FUND SICAV, a.s. / zastoupena PROPERITY...
Investor: PROPERITY FUND SICAV, a.s. / zastoupena PROPERITY...
Počet hlasů: 65
57. Komunitní centrum Mírová, Mnichovo Hradiště

Nová budova doplňuje polopropustnou hranici mezi veřejným prostorem ulice Mírové a poloveřejným prostorem dvora základní školy a zahrady mateřské ...

Autor: Petr Lešek, Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hof...
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
Dodavatel: BREX spol. S r.o.
Přihlašovatel: Město Mnichovo Hradiště
Investor: Město Mnichovo Hradiště
Počet hlasů: 222
58. Astrid Offices, Praha

Projekt Astrid Garden představuje propojení tradiční blokové zástavby a multifunkčního developmentu s obchodním parterem. Návrh je umístněn v pomě...

Autor: Bogle Architects - Ian Bogle, Viktorie Součková
Projektant: AED project, a.s.; PORTIVA Real Estate a.s.
Dodavatel: ALGON, a.s.
Přihlašovatel: UBM Development Czechia s.r.o.
Investor: UBM Development Czechia s.r.o.
Počet hlasů: 315
59. Fara Chudenice

Bývalá fary č.p.2 v Chudenicích je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a nachází se v samém centru...

Autor: Ondrej Soucek
Projektant: DOMI - ing. arch. Dana Smejkalova
Dodavatel: Jujuworks s.r.o
Spoluautor: Benjamin Soucek
Přihlašovatel: Ondrej a Celia Souckovi
Investor: Ondrej a Celia Souckovi
Počet hlasů: 1678
60. RYKONSTRUKCE - Stavební úpravy vily RYKO, Děčín

Budova, která se nachází na rozhraní průmyslové a městské části, sloužila jako zdravotnické středisko, nicméně mnoho let nebyla již využívána a po...

Autor: RYKO a.s.
Projektant: Ing. arch. Jitka Antošová
Dodavatel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.
Přihlašovatel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.
Investor: RYKO a.s.
Počet hlasů: 20
61. Átriový dům ve Svahu, Plzeň

Rodinný dům ve svahu na Bílé Hoře v Plzni je kompoziční hrou sedlových střech. Základní archetypální tvar je rozvíjen a vrstven ve všech prostorov...

Autor: Jiří Zábran, Markéta Šlajsová - PRO-STORY s.r.o.
Projektant: H+Z architekti s.r.o.
Dodavatel: PALIS PLZEŇ, spol. s r.o.
Přihlašovatel: PALIS PLZEŇ, spol. s r.o.
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 141
62. Parkview, Praha

Budova Parkview má tvar U s atriem uzavřeným prosklenou střechou a prosklenou severní stěnou. Objekt má tři podzemní a devět nadzemních podlaží vč...

Autor: Richard Meier & Partners Architects LLp
Projektant: Cuboid Architekti s.r.o.; m3m s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Spoluautor: Cuboid Architekti s.r.o.
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Investor: Skanska Property Czech Republic, s. r. o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena CraftEdu za mimořádně šetrný přístup k životnímu prostředí v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 28
63. Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Tetín není pouze místo skonání první české světice - kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend. Vyznačuje se silným gen...

Autor: Jan Mackovič, Kateřina Burešová, Zuzana Kučerová,...
Projektant: mackovič architecture s.r.o.
Dodavatel: KVINT Vlachovo Březí s.r.o.
Spoluautor: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Přihlašovatel: Obec Tetín
Investor: Obec Tetín
Ocenění: Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 306
64. Školní pavilon s jídelnou - Smečno

Objekt je navržen jako základní kompozice dvou horizontálních hmot položených na sobě s výraznými přesahy horního podlaží a s vertikální domi...

Autor: Lukáš Čihák
Projektant: LCArch s.r.o.
Dodavatel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Přihlašovatel: LCArch s.r.o.
Investor: Město Smečno
Autor: Vladislav Toulec (TOULEC ARCHITEKTI)
Projektant: Igor Dřevíkovský; Střední uměleckoprůmyslová škol...
Dodavatel: Sousedské společenství Lučan nad Nisou, Horního M...
Spoluautor: Sousedské společenství Lučan nad Nisou, Horního M...
Přihlašovatel: Sousedské společenství Lučan nad Nisou, Horního M...
Investor: Sousedské společenství Lučan nad Nisou, Horního M...
Autor: Martin Šálek
Projektant: Archapro Liberec s. r. o.; Flera s. r. o.
Dodavatel: Dirty Parks s. r. o.
Spoluautor: Flera s. r. o.
Přihlašovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Investor: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Autor: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Martin Klimecký
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: AED project, a.s.
Investor: Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií
Počet hlasů: 86
68. Administrativní budova POHL cz

Hlavní administrativní budova firmy Pohl je vlajkovou lodí, spojující praktické nároky administrativního provozu s potřebou vlastní reprezentace. ...

Autor: Martin Frei, Martin Rusina, Markéta Poláčková
Projektant: Rusina Frei, s. r. o. , STA-CON s.r.o.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: POHL cz, a.s., Rusina Frei, s. r. o.
Investor: POHL cz, a.s.
Počet hlasů: 168
69. STUDENT HOUSE THE FIZZ Prague

Projekt Student House Holešovice od architektonického ateliéru Pavel Hnilička Architects + Planners se vědomě hlásí k velkoměstskému formátu stave...

Autor: Pavel Hnilička Architects + Planners
Projektant: Pavel Hnilička Architects + Planners
Dodavatel: METROSTAV a.s.; PTÁČEK a.s. výkopové práce
Přihlašovatel: KARLÍN GROUP / International CAMPUS THE FIZZ
Investor: KARLÍN GROUP / International CAMPUS THE FIZZ
Počet hlasů: 116
70. ZAHÁLKA I.etapa, Praha 4 - Modřany

Zahálka bude nová malá moderní čtvrť v Praze 4. V několika etapách v sousedství golfového hřiště a Vltavy postupně vznikne sedm nadstandardních by...

Autor: bevk perović arhitekti; under construction archit...
Projektant: bevk perović arhitekti; under construction archit...
Dodavatel: METROSTAV a.s./PTÁČEK a.s. (demolice) / PRůMSTAV ...
Přihlašovatel: KARLÍN GROUP / HORIZON HOLDING
Investor: KARLÍN GROUP / HORIZON HOLDING
Počet hlasů: 18
71. REZIDENCE BAAR, Nový Jičín

Jedná se o revitalizaci původního činžovního domu v klasické městské zástavbě.Při stavbě bylo postupováno maximálně citlivě a s respektem k histor...

Autor: RMBA Architekti s.r.o.
Projektant: RMBA Architekti s.r.o.
Dodavatel: Tornio s.r.o.
Přihlašovatel: RMBA Architekti s.r.o.
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 82
72. Wellness SEN, Senohraby

Wellness Infinit SEN byl vybudován v zámecké zahradě hotelu Sen, na základě konceptu Studia Reaktor Magická zahrada. Vznikla tak oáza klidu a odpo...

Autor: studio reaktor s.r.o.
Projektant: BLACKBACK s.r.o.
Přihlašovatel: Resort Senohraby, a.s.
Investor: Resort Senohraby, a.s.
Počet hlasů: 2008
73. Stodola 21 / Třebešice

Cílem návrhu byla revitalizace torza objektu bývalé stodoly, umístěné v jižní části obce, na její novou funkci – novodobou stodolu, sloužící ...

Autor: Petr ŠIKOLA, Václav DVOŘÁK, Jan ČERNOCH, Hana KLA...
Projektant: DOMYJINAK architekti
Dodavatel: PKbau s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Třebešice, Obec Třebešice, DOMYJINAK archite...
Investor: Obec Třebešice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Zvláštní cena poroty v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 1372
74. KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU, BRNO

Projekt Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity (SIMU) si klade za cíl inovovat výuku lékařských programů MU prostřednictvím zapojení...

Autor: AiD team a.s.
Projektant: AiD team a.s.
Dodavatel: SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM / IDPS s.r...
Přihlašovatel: AiD team a.s.
Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena předsedy Poslanecké sněmovny České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 50
75. LIVESPORT - kanceláře jako Stroj řízený Piloty, Praha

Na oběžné dráze technologických firem se zrodil nový koncept kanceláří. Architekti konstruktéři ze Studia Reaktor navrhli a sestrojili futuristick...

Autor: studio reaktor s.r.o.
Projektant: studio reaktor s.r.o.
Spoluautor: Jakub Heidler, Jan Kačer, Marek Svoboda, Barbora ...
Přihlašovatel: studio reaktor s.r.o.
Investor: Livesport s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 12
76. GROUNDS Praha

GROUNDS je polyfunkčním prostorem navrženým tak, aby propojil v rámci svého provozu více funkcí, které se vzájemně podporují, ale zároveň mohou bý...

Autor: KOGAA / Tomáš Kozelský, Alexandra Georgescu, Vikt...
Projektant: KOGAA studio s.r.o.
Dodavatel: DURO DESIGN s.r.o.
Přihlašovatel: KOGAA studio s.r.o.
Investor: Rusty Nails Coffee Roasters (název společnosti: C...
Počet hlasů: 1273
77. Novostavba pavilonu rehabilitace Benešov

Rehabilitační pavilon zajišťuje následnou pooperační péči tomuto oboru.

V kontextu nemocnice je vnímán na pomezí nemocnice a lázní....

Autor: Zbyněk Skala
Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Nezávislé projek...
Dodavatel: BDS Benešov s.r.o.
Spoluautor: Martin Krtouš, Pavla Homolková
Přihlašovatel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.
Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.
Počet hlasů: 197
78. Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

Místo, kde se dům nachází má v rámci města výhodnou polohu nedaleko historického centra a zároveň je v blízkosti velkých parků, které příznivě ovl...

Autor: Marek Štěpán
Projektant: Atelier Štěpán s.r.o.
Dodavatel: Tomáš STRAUB s.r.o.
Spoluautor: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
Přihlašovatel: Atelier Štěpán s.r.o.
Investor: MIXA VENDING s.r.o.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 73
79. Lanová dráha D-line Štvanice

Nová šestimístná sedačková lanovka v lyžařském  areálu Kraličák  v České republice je jedinou tohoto typu, která se nachází na sever a v...

Autor: AMTB s.r.o.
Projektant: AMTB s.r.o.; DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r. ...
Dodavatel: Doppelmayr lanové dráhy s.r.o
Spoluautor: DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r. o.
Přihlašovatel: Kraličák s.r.o.
Investor: Kraličák s.r.o.
Ocenění: Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 355
80. Rozhledna Blahutovice

Kolem středového nosníku rozhledny v Blahutovicích, která stojí na Blahutovickém vrchu, nejvyšším místě v okolí s nadmořskou výškou 320 m, se vine...

Autor: Tomáš Kudělka
Projektant: Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kuděl...
Dodavatel: SUNTEL Czech s.r.o.,
Přihlašovatel: Obec Jeseník nad Odrou
Investor: Obec Jeseník nad Odrou
Počet hlasů: 86
81. Terminál Benešov

Dopravní plochu autobusového terminálu tvoří 17 autobusových stání pro výstup a nástup cestujících. Stavba terminálu Benešov zahrnuje tři hlavní o...

Autor: Zdeněk Bureš
Projektant: Atelier 99, s.r.o.; A77 architektonický ateliér B...
Dodavatel: Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
Spoluautor: Petr Klaška
Přihlašovatel: Město Benešov
Investor: Město Benešov
Počet hlasů: 36
82. REKONSTRUKCE ŽST. ŘETENICE

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce žst. Řetenice, včetně výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií, její ...

Projektant: SUDOP PRAHA, a.s.; H-PROGEO s.r.o.
Dodavatel: Chládek a Tintěra a.s.
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra a.s.
Investor: Správa železnic, státní organizace
Počet hlasů: 20
83. Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

Účelem stavby sanace nestabilního náspového tělesa bylo trvalé zajištění stability drážního tělesa jako celku, včetně navazujícího tělesa po sanac...

Projektant: H-PRO GEO s.r.o.
Dodavatel: Chládek & Tintěra a.s., STRIX Chomutov a.s., H-PR...
Přihlašovatel: Chládek & Tintěra a.s., STRIX Chomutov a.s., H-PR...
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 343
84. Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8

Jedná se o přeložku trasy stávajícího jednotného kanalizačního sběrače stokové sítě Prahy. Přístup do nové trasy kanalizace je celkem třemi nově u...

Projektant: KO-KA s.r.o.
Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec...
Přihlašovatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 583
85. Magnetická rezonance a redesign Nemocnice Havířov, p.o.

Havířovská nemocnice uvedla do provozu novou magnetickou rezonanci (MR) a v rámci obnovy radiodiagnostického oddělení instalovala novou skiagrafic...

Autor: Radek Leskovjan
Projektant: UAX, s.r.o.
Dodavatel: Držík s.r.o.
Přihlašovatel: Moravskoslezský kraj
Investor: Moravskoslezský kraj
Ocenění: Cena hlavního partnera společnosti RENAULT v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 26
86. Rodinný dům Proskovice

Rodinný dům na konci obce je koncipovaný jako tradiční venkovský dům, za použití klasických materiálů a tvarosloví.

Autor: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Projektant: Ing. Pavel Nitra
Dodavatel: jednotlivé subdodávky
Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Investor: soukromý klient
Počet hlasů: 36
87. Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

Řešené území je brownfield bývalé Vsetínské továrny Sandrik, která je v současnosti mimo provoz. Na pozemku se nachází tovární hala a zpevněné plo...

Projektant: Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Dodavatel: Zlínské stavby a.s.
Přihlašovatel: V-PODLAHY, s.r.o.
Investor: V-PODLAHY, s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Počet hlasů: 59
88. MUZEUM BRNĚNSKA - LAPIDÁRIUM OSLAVANY

Záměrem projektu expozice výstavních prostor bývalé ledárny a sklepních prostor zámku v Oslavanech je vytvoření odpovídajícího zázemí lapidária ce...

Autor: AiD team a.s.
Projektant: AiD team a.s.
Dodavatel: Pavel Oharek
Přihlašovatel: AiD team a.s.
Investor: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Počet hlasů: 21
89. Kongresové centrum GASK Kutná Hora

Změna existující stavby v užívání z hromadné garáže pro osobní automobily na kulturní a společenské účely pro potřeby Galerie Středočeského kraje....

Autor: Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba
Projektant: Atelier M1 architekti s.r.o.
Dodavatel: POZIMOS a.s.
Spoluautor: Johana Netrvalová
Přihlašovatel: Galerie Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 22
90. II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Cílem projektu je celková rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 a komunikace v intravilánu města Lysá nad Labem.  Rekonstrukce zajistila mos...

Autor: PRAGOPROJEKT a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Pontex, spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost Metrostav + PORR + CHT Pardubice, II/2...
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: Cena Ministerstva dopravy České republiky v soutěži Stavba roku 2021