Stavba roku 2020 - Ostatní ocenění

Počet hlasů: 29478
1. Víceúčelová sportovní hala Modřice

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní a zcela výjimčně trojpodlažní. N...

Autor: Jáchym Svoboda, Vojtěch Sosna, Jakub Straka
Projektant: Atelier bod architekti s.r.o., STUDIO A.B.S., spo...
Dodavatel: Sdružení pro výstavbu sportovní haly Modřice /SYN...
Spoluautor: Karolína Urbánková, František Bosák
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Město Modřice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 173
4. Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou

Řešené území je v západní části areálu nemocnice v Jablonci nad Nisou.
Z východní strany je řešené území vymezeno nemocničním pavilonem B, ...

Autor: Tereza Jirásková
Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
Ocenění: Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVITEL v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 142
6. O2 universum - dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha

Objekt SO-011B (O2 universum),  je urbanisticky koncipován jako jeden celek tvořený objekty O2 areny a O2 Universa SO - 1 A a SO - 11B. O2 ar...

Autor: Martin Vokatý, Vladimír Vokatý
Projektant: ATIP a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., Syner, s.r.o.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Bestsport, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 2192
7. Městská knihovna Písek - Centrum celoživotního vzdělávání

Rehabilitace původních konstrukcí bývalého školního objektu a jeho revitalizace pro potřeby knihovny vytváří možnost přetvořit tyto prostory nejen...

Autor: studio ABS spol. s.r.o.
Projektant: studio ABS spol. s.r.o.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena předsedy Senátu parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 537
9. Rustonka Praha

Trojúhelníková parcela. Tři strany, tři domy. Rafinovaná geometrie tří solitérních objektů. Náměstí s průhledy. Zeleň. Fontány. Socha.Stíny, světl...

Autor: Vít Máslo, David Richard Chisholm, Evžen Dub
Projektant: CMC Architects a.s.
Dodavatel: Sdružení GEOSAN – BAK
Spoluautor: Miroslav Peterka, Martin Barry, Jana Pyšková
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: J&T Real Estate
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 47034
10. Firemní sídlo LASVIT Nový Bor

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chrá...

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov archi...
Projektant: m3m, s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Spoluautor: David Balajka, Anna Schneiderová
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: LASVIT s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 740
11. Společenské centrum Sedlčany

Modlitebna je designově velmi odvážně pojatý objekt. Kompozice je podřízena provozní i tvarové čistotě hlavního sálu. Solitérní stavba modlit...

Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, S...
Projektant: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Maranatha z.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 140
19. Základní škola Amos, Psáry

Nová základní škola volně doplňuje zástavbu srostlice obcí Psáry a Dolní Jirčany. Budova je zasazena do mírného svahu a její veřejný předprostor u...

Autor: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
Projektant: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r...
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Psáry
Ocenění: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 4950
20. Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Železniční most v km 1,429 trati č. 177 Pňovany – Bezdružice převádí neelektrifikovanou regionální trať přes vodní tok Hracholuské přehrady n...

Autor: Ondřej Lojík
Projektant: TOP CON SERVIS, s.r.o.
Dodavatel: Společnost SMP-MCE-Pňovany-Bezdružice / SMP CZ, a...
Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Investor: Správa železnic, státní organizace
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 433
21. Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Z urbanistického hlediska hmota přístavby svými třemi nadzemními podlažími nijak
nenarušuje urbanistickou koncepci okolí budovy. Výškově je...

Autor: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek, Karel Musil
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 259
22. VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno

Vodojem v areálu vodáren postavilo město Kladno v roce 1933. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdi...

Autor: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projektant: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Přihlašovatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 64
25. Port Karolína - 2. etapa, Praha 8

Druhá etapa oblíbeného projektu Port Karolína v pražském Karlíně nabízí velkorysé byty všech kategorií. U těch v nejvyšším podlaží je počítáno s r...

Autor: Baumschlager Eberle ZivilTechniker, 4A architekti...
Projektant: 4A architekti; di5 architekti inženýři s.r.o.(DSP...
Dodavatel: Skanska a.s.
Přihlašovatel: Skanska Reality a.s.
Investor: Skanska Reality a.s.
Ocenění: Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 64
31. I/11 Opava, severní obchvat - východní část

Východní část severního obchvatu byla navržena jako 1. část severního obchvatu, včetně objektů zajišťujících propojení této části obchvatu na souv...

Projektant: Sdružení NOSA / NOVÁK & PARTNER, s.r.o.; SATRA, s...
Dodavatel: Společnost MS + K + IDS OPAVA / M - SILNICE a.s.;...
Přihlašovatel: M - Silnice a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město...
Ocenění: Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 603
35. Vinařství Lahofer

Architektonické studio Chybik + Kristof spolu s generální dodavatelskou společností S-A-S STAVBY s desetiletými zkušenostmi nedávno dokončili vina...

Autor: Ondřej Chybík, Michal Krištof
Projektant: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.; Ba...
Dodavatel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Spoluautor: Lenka Vořechovská, Adam Jung, Martin Holý, Vojtěc...
Přihlašovatel: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Investor: Vinařství LAHOFER, a.s.
Ocenění: Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVEBNICTVÍ v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 283
38. Rekonstrukce Státní opery, Praha

Státní opera Praha je jednou ze čtyř scén Národního divadla. Má operní i baletní repertoár a patří mezi nejvýznamnější kulturní scény v Evrop...

Projektant: Masák & Partner s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Národní divadlo
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 3575
39. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Praha

Negrelliho viadukt, který je pojmenován po svém tvůrci, rakouském inženýrovi Aloisi Negrellim, patří mezi nejstarší dopravní projekty v Praze...

Projektant: SUDOP Praha a.s.
Dodavatel: Společnost Negrelliho viadukt ...
Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace, Stavební sprá...
Investor: Správa železnic, státní organizace, Stavební sprá...
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 531
44. SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – Hradec Králové

Objekt historického schodiště se nachází v centru Hradce Králové na území Městské památkové Rezervace Hradec Králové.

Objekt krytého sch...

Autor: Jaromír Chmelík, David Baďura
Projektant: architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Dodavatel: MATEX HK, s.r.o.
Přihlašovatel: Statutární město Hradec Králové
Investor: Statutární město Hradec Králové
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 98
49. Technologické centrum SAF Kamenice

Kamenický Strojmetal se zabývá výrobou především v oblasti automotive průmyslu. Současně je aktivní v oblasti inovací svým vývojem supravodivých m...

Autor: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek
Projektant: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.
Dodavatel: PP 53, a.s.
Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.
Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 25
51. Knihovna Hrádek nad Nisou

Nová budova knihovny v Hrádku nad Nisou se nachází v městské památkové zóně mezi hřbitovní zdí kostela sv. Bartoloměje a multifunkčním centrem Brá...

Autor: Ladislav David, Jan Jirásko, Jan Havránek
Projektant: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r.o.
Přihlašovatel: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Investor: Město Hrádek nad Nisou
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 20
54. Rezidence Park Masarykova Liberec

Řešené území se nachází v lokalitě Masarykovy ulice. Téměř lázeňský charakter této třídy byl formován od poloviny 19. století, kdy bylo celé ...

Autor: Radim Kousal, Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana J...
Projektant: Siadesign Liberec s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: Develop Industry a.s.
Investor: Develop Industry a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 106
55. Revitalizace pražských náplavek

Projekt budovaný 10 let jsme spoluiniciovali v roce 2009 jako programové a architektonické oživení pražské náplavky historicky koncipované ja...

Autor: Petr Janda
Projektant: Ing. arch. MgA. Petr Janda
Dodavatel: SIPRAL a.s.
Spoluautor: Anna Podroužková; Maty Donátová; Bára Simajchlová
Přihlašovatel: SIPRAL a.s.
Investor: Hlavní město Praha /TRADE CENTRE PRAHA a.s./
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Zvlátní cena poroty v soutěži Stavba roku 2020
Cena primátora hl. města Prahy v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 523
61. Most ev. č. 3082-1 Svinary

Stavba nového mostu slouží pro převedení pozemní komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahradil ten stávající z roku 1907, jež byl v hav...

Projektant: Valbek, spol. s r.o.; MDS projekt s.r.o.
Dodavatel: Most Svinary / Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.;...
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Investor: Královéhradecký kraj
Ocenění: Cena mediálního partnera Konstrukce Media v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 959
71. Rezidence Červený dvůr, Praha

Architektura elegantní rezidence v prostředí prvorepublikových vil, v pražských Strašnicích dotváří charakter lokality a kultivuje křižovatku...

Autor: Pavel Hřebecký, Veronika Opletalová, Michal Šoure...
Projektant: MS architekti s.r.o.
Dodavatel: Casta a. s.
Přihlašovatel: MS architekti s.r.o.
Investor: JRD Development s.r.o.
Ocenění: Cena CraftEdu bytovému domu v pasivním standardu v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 476
73. Provozní areál TECHPLAST, Česká Třebová

Stavba provozního areálu byla navržena ve stávajícím nevyužívaném průmyslovém areálu Křivolík na západním okraji města Česká Třebová, při výjezdu ...

Autor: Karel Šrámek
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: Josef Škrkoň - Techplast, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 200
74. SPŠ TOS Varnsdorf – konverze

HLAVNÍ IDEOU NÁVRHU BYLO VYTVOŘENÍ OBJEKTU PRO VZDĚLÁVÁNÍ S PRŮMYSLOVÝM CHARAKTEREM A UNIKÁTNÍ ATMOSFÉROU, BLÍZKOU SKUTEČNÝM VÝROBNÍM PROSTORŮM A ...

Autor: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Kristýna...
Projektant: DOMYJINAK, s.r.o.
Dodavatel: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Přihlašovatel: DOMYJINAK, s.r.o.
Investor: TOS VARNSDORF, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 632
77. Smetanova obchodní galerie Vsetín

Umístění galerie respektuje stávající uliční čáry, v rámci ulice Žerotínova se tímto obnovila pohledová osa na Vsetínský zámek. Obchodní pasá...

Autor: Lukáš Wawrosz
Projektant: nodum atelier – na, s.r.o.
Dodavatel: Ruukki CZ s.r.o.
Spoluautor: Eva Hudzieczková, Daniel Samiec
Přihlašovatel: Ruukki CZ s.r.o.
Investor: VALATRANS a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 406
78. Kaskády Hranice – první etapa

Řešení stavby s využitím principu střídání lichých a sudých podlaží o různém tvaru půdorysů považujeme za příznivý prvek v architektonic...

Autor: Ladislav Opletal
Projektant: ARTERA projekt s.r.o.
Dodavatel: BP STAVBY Morava s.r.o.
Spoluautor: Miroslav Strnad
Přihlašovatel: ARTERA projekt s.r.o.
Investor: Kaskády Hranice – první etapa s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 989
79. Zařízení na Energetické Využití Odpadu (ZEVO) Plzeň

Stavba s názvem ZEVO Chotíkov (Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov – dále ZEVO) představuje provoz, který využívá energi...

Projektant: CHEMOPRAG, s.r.o.
Dodavatel: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Přihlašovatel: Plzeňská teplárenská, a.s.
Investor: Plzeňská teplárenská, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 560
80. Hala denního ošetření a očištění DEPO Brno

I když jde o utilitárně racionální provozní objekt pro očištění a ošetření vozů tramvají před jejich odstavením do následujícího dne, přesto se je...

Autor: David Kudla, Tomáš Fries, Filip Malý
Projektant: dkarchitekti, s.r.o.
Dodavatel: Společnost Pisárky, hala vozovny / FIRESTA – Fiše...
Přihlašovatel: dkarchitekti, s.r.o.
Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 53
81. Přístavba rodinného domu na Kojetíně

Zadáním bylo rozšířit současný objekt o dvě ložnice, koupelnu a šatnu. Nebylo jednoduché přemýšlet o přístavbě k objektu, kterého si nesmírně váží...

Autor: Kamil Mrva, Radek Leskovjan
Projektant: Kamil Mrva Architects, s.r.o.; Radek Leskovjan In...
Spoluautor: Václav Kocián, Tomáš Šenovský
Přihlašovatel: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Investor: Radek Leskovjan
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Počet hlasů: 268
83. Kostel bl. Restituty Brno - Lesná

Místo stavby kostela leží v jádrové oblasti sídliště Brno Lesná. Zástavbu zde tvoří vysoké obytné panelové domy, převážně deskové. Kostel zde nemů...

Autor: Marek Jan Štěpán
Projektant: Atelier Štěpán
Dodavatel: JB stavební
Spoluautor: Vanda Štěpánová, František Brychta, Jan Vodička,...
Přihlašovatel: Atelier Štěpán
Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena mediálního partnera časopisu ASB v soutěži Stavba roku 2020