Stavba roku Středočeského kraje 2021

Počet hlasů: 413
1. Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi H...

Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
Projektant: Valbek, spol. s r. o
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Spoluautor: Lukáš Vráblík, Ondřej Matoušek
Přihlašovatel: Obec Lužec nad Vltavou
Investor: Obec Lužec nad Vltavou
Počet hlasů: 1056
2. Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Celý areál chrámového návrší se honosí titulem národní kulturní památka. Kromě samotného chrámu sv. Bartoloměje je součástí i barokní kostnice, bu...

Autor: Jaroslav Svěrek, Martin Navrátil, Jakub Masák
Projektant: Masák & Partner s.r.o.
Dodavatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP / BFK Service a.s...
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Počet hlasů: 1401
3. Sportovní hala v Borkách - HALA BORKY

Pozemek leží při severovýchodním okraji Kolína, za atletickým stadionem, vymezený hřištěm a areálem tenisových kurtů s vlastní halou. Soubor ...

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti, s....
Projektant: ov architekti, s.r.o.; SATER - PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Spoluautor: Magdalena Havlová, Jakub Neumann
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Počet hlasů: 241
4. Dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích

Novostavba školy byla situována do stávajícího školního areálu s budovu I. stupně z 30. let, tělocvičnou a plochami pro sport. V ar...

Autor: , Božena Svátková, Tomáš Šantavý
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: SPOLEČNOST PRO DOSTAVBU ZŠ VE ZDICÍCH: AUBÖCK & S...
Spoluautor: Marcela Bubeníková, Karel Vácha
Přihlašovatel: Město Zdice
Investor: Město Zdice
Počet hlasů: 187
5. Logistické centrum Lidl Česká Republika

Stavba zahrnuje výstavbu nového areálu logistického centra LIDL na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno východ - Dříň, kde byly...

Autor: Hana Hrubá
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Přihlašovatel: LIDL Česká republika v.o.s. a TORION, projekční k...
Investor: LIDL Česká republika v.o.s.
Počet hlasů: 39
6. Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně

Venkovní koupaliště v ulici Karla Čapka je již několik desítek let neodmyslitelnou součástí městské části Velké sídliště v Berouně. Je h...

Autor: Petr Hruschka
Projektant: h - projekt, s. r. o.
Dodavatel: INVESSALES, spol. s r. o.
Spoluautor: Karel Rosler
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Počet hlasů: 13
7. Přístavba ZŠ Beroun Závodí

O výstavbě školní budovy na Závodí bylo rozhodnuto v roce 1907. Na jaře roku 1908 byla zahájena výstavba školní budovy. Tehdejší budova byla jedno...

Projektant: STATIKA - DYNAMIKA, s. r. o.
Dodavatel: POHL, a. s., METROSTAV, a. s.
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Počet hlasů: 194
8. Administrativní budova POHL cz

Hlavní administrativní budova firmy Pohl je vlajkovou lodí, spojující praktické nároky administrativního provozu s potřebou vlastní reprezentace. ...

Autor: Martin Frei, Martin Rusina, Markéta Poláčková
Projektant: Rusina Frei, s. r. o. , STA-CON s.r.o.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: POHL cz, a.s., Rusina Frei, s. r. o.
Investor: POHL cz, a.s.
Počet hlasů: 83
9. Rezidence Pod Lesem, Milovice

Původní objekt byl vybrán především kvůli jeho skvělé poloze v klidné části rozvíjejících se Milovic, hned vedle Juventského lesa a zároveň v...

Autor: ASPECT DESIGN, s.r.o.
Projektant: ASPECT DESIGN, s.r.o. , Ing. Bohumil Ouda
Dodavatel: Milovice Pod Lesem s.r.o., STAV - TECH - CAR, s.r...
Přihlašovatel: Milovice Pod Lesem s.r.o.
Investor: Milovice Pod Lesem s.r.o.
Počet hlasů: 90
10. Dům se střešní zahradou - Dobříš

Navržený rodinný dům leží na parcele na okraji obce Pouště, která disponuje krásnými výhledy do zemědělské krajiny a nedalekých lesů. Příjezdová k...

Autor: Master Design s.r.o. - Martin Náhlovský
Projektant: Master Design s.r.o.
Dodavatel: Master Design Development s.r.o.
Spoluautor: Michal Janáč, Jan Jadrníček, Lukáš Richter
Přihlašovatel: Master Design Development s.r.o., Master Design s...
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 8413
11. Novostavba pavilonu rehabilitace Benešov

Rehabilitační pavilon zajišťuje následnou pooperační péči tomuto oboru.

V kontextu nemocnice je vnímán na pomezí nemocnice a lázní....

Autor: Zbyněk Skala
Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Nezávislé projek...
Dodavatel: BDS Benešov s.r.o., vedoucí společník ve společno...
Spoluautor: Martin Krtouš, Pavla Homolková
Přihlašovatel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.
Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2021
Počet hlasů: 65
12. II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Cílem projektu je celková rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 a komunikace v intravilánu města Lysá nad Labem.  Rekonstrukce zajistila mos...

Autor: PRAGOPROJEKT, a. s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a. s., Pontex, spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost Metrostav + PORR + CHT Pardubice, II/2...
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 2229
13. ČOV Bakov nad Jizerou intenzifikace

Realizace akce probíhala v zastavěném území stávajícího areálu ČOV Bakov nad Jizerou.
Areál čistírny se rozprostírá při západním okraji měs...

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., KUNS...
Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Počet hlasů: 321
14. Sportovní areál Sladovka - Běžecký atletický tunel se zázemím

Stavba je sočástí sportovního areálu Sladovka.

Jedná se o zcela výjimečnou podobu vytvoření tréninkového prostoru pro atletiku.

Autor: Martin Kraus
Projektant: Ing. arch. Martin Kraus
Dodavatel: SLÁDEK GROUP, a.s.
Spoluautor: Jindra Novotná, Dominika Otevřelová, Petr Linhart
Přihlašovatel: Město Benešov
Investor: Město Benešov
Počet hlasů: 419
15. Terminál Benešov

Dopravní plochu autobusového terminálu tvoří 17 autobusových stání pro výstup a nástup cestujících. Stavba terminálu Benešov zahrnuje tři hlavní o...

Autor: Zdeněk Bureš
Projektant: Atelier 99, s.r.o.
Dodavatel: Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
Spoluautor: Petr Klaška
Přihlašovatel: Město Benešov
Investor: Město Benešov
Počet hlasů: 48
16. III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem

Po náročných projektových pracích a projednání se vize stává realitou, a v památkově chráněné obci Loukov u Mnichova Hradiště vyr...

Autor: Lucie Krotilová, Jan Pešata
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: SMP CZ a.s.
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 19
17. II/610 Benátky nad Jizerou, most ev.č.610-021a přes D10

Projekt zahrnoval opravu silnice II/610 délky 2,5 km a rekonstrukci mostu ev. č. 610-021a přes D10. Projekt byl náročný především z hlediska prací...

Dodavatel: Skanska a.s.
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 21
18. Novostavba mateřské školy v ul. Třebízského Stará Boleslav

Jedná se o výstavbu nové mateřské školy pro spádovou oblast nové zástavby Staré Boleslavi (části Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) ale i pro...

Autor: Jan Líman
Projektant: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Dodavatel: AUBÖCK s.r.o.
Přihlašovatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Investor: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Počet hlasů: 56
19. RODINNÝ VENKOVSKÝ DŮM, Bystřice

Rodinný dům je navržen na okraji vesnce. Navazuje na pozemky rodiny.

Autor: Vítězslava Rothbauerová
Projektant: Projekční studio ER
Dodavatel: Výstavba bytových a nebytových budov
Přihlašovatel: Vítězslava Rothbauerová
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 83
20. Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa

Novostavba silniční komunikace vede podél severního břehu řeky Litavky v úseku od dálničního nájezdu III/11547 k ulici Fučíkova. Má dvě odbočky pr...

Autor: Veronika Gloserová
Projektant: Spektra PRO spol. s r.o., PONTEX spol. s r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 104
21. Komunitní centrum Mírová, Mnichovo Hradiště

Nová budova doplňuje polopropustnou hranici mezi veřejným prostorem ulice Mírové a poloveřejným prostorem dvora základní školy a zahrady mateřské ...

Autor: Petr Lešek, Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hof...
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
Dodavatel: B R E X, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Město Mnichovo Hradiště
Investor: Město Mnichovo Hradiště
Počet hlasů: 24
22. D6 Nové Strašecí – Řevničov

Stavba D6 Nové Strašecí – Řevničov, je první stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí – hranice Středočeského kraje. Vybudováním přelo...

Projektant: SUDOP Praha a.s.
Dodavatel: BERGER BOHEMIA a. s., PORR a.s., PRAGOPROJEKT, a....
Přihlašovatel: BERGER BOHEMIA a. s., PORR a.s., PRAGOPROJEKT, a....
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Počet hlasů: 40
23. PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU), Hulice

Stavba pomohla zlepšit chuť a kvalitu pitné vody pro více než 1,3 milionů obyvatel Prahy, středních Čech a části Vysočiny.

V nově budova...

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: Společnost ÚV Želivka / Metrostav a.s. v pozici v...
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.
Počet hlasů: 522
24. Dostavba ZŠ, Rudná

Stavba je umístěna na hlavní tepně města Rudná - ulice Masaryková. Před hlavním vstupem do školy je situován malý park, který tvoří příjemné shrom...

Autor: Vladimír Mlejnek, Miloslav Dvořák
Projektant: Atelier Dvořák, Bursík Holding, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.; Energie – stavební a báňská a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Rudná
Počet hlasů: 170
25. Výstavba pavilonu základní školy Tuchlovice

Areál základní školy v Tuchlovicích se skládal ze šesti pavilonů. Nový pavilon byl navržen v jižní části pozemku rovnoběžně s páteř...

Autor: Kateřina Horáková, Kamil Hladký
Projektant: STAVAŘI, s.r.o.
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Přihlašovatel: Obec Tuchlovice
Investor: Obec Tuchlovice
Počet hlasů: 1540
26. Stavební úpravy Základní školy Velký Borek

Stávající stavba základní školy byla třípodlažní s historickou přístavbou sociálního zázemí. Navrženými stavebními úpravami došlo k dílčí změně už...

Autor: Jitka Becková
Projektant: Ing. Jiří Šír – VISTA
Dodavatel: KASTEN, spol. s r.o. stavební společnost
Přihlašovatel: KASTEN, spol. s r.o. stavební společnost
Investor: Obec Velký Borek
Počet hlasů: 20
27. Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

Cílem stavby, která probíhala v roce 2020 a na začátku roku 2021, byla realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné ...

Projektant: A.D.U. atelier s.r.o.
Dodavatel: Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy / Tr...
Přihlašovatel: Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy / Tr...
Investor: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekono...
Počet hlasů: 83
28. Školní pavilon s jídelnou - Smečno

Objekt je navržen jako základní kompozice dvou horizontálních hmot položených na sobě s výraznými přesahy horního podlaží a s vertikální domi...

Autor: Lukáš Čihák
Projektant: LCArch s.r.o.
Dodavatel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Spoluautor: Lukáš Gelnar, Daniel Dvořák, Jan Rýpar, Hana Smrž...
Investor: Město Smečno
Počet hlasů: 9279
29. I/3 Benešov - křižovatka U Topolu, Benešov

Vybudováním čtyřramenné spirálové okružní křižovatky byla nahrazena nevhodná styková křižovatka silnice I/3 a II/110 a připojení účelové komunikac...

Autor: Dominika Urbanová
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.
Dodavatel: BES s.r.o.
Přihlašovatel: BES s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Počet hlasů: 34
30. II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží

Stavba je situována na konci části ulice Tyršova propojující centrum města s dopravním uzlem, kde se nachází autobusový terminál a vlakové nádraží...

Autor: Václav Juppa
Projektant: DOPAS s.r.o.; FORVIA CZ, s.r.o.
Dodavatel: BES s.r.o.
Přihlašovatel: BES s.r.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středosčeského kra...
Počet hlasů: 19
31. Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně

Hlavním posláním nového centrálního depozitáře je zefektivnění ochrany, využívání a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny (dá...

Projektant: KANIA, a.s.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvkov...
Investor: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvkov...
Počet hlasů: 611
32. MATEŘSKÁ ŠKOLA V LUŠTĚNICÍCH

Jedná se o uzavřený areál mateřské školy v centrální části obce.Na půdorysu původní budovy zděný stěnový dvoutraktový systém s dvoupodlažním centr...

Autor: Ondřej HAVLIS, Marie ŘÍMALOVÁ, Přemysl PECHANEC, ...
Projektant: HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.
Dodavatel: Ing. Michal ŠTÝS - STAVITELSTVÍ ŠTÝS
Přihlašovatel: Obec Luštěnice
Investor: Obec Luštěnice
Počet hlasů: 171
33. Mateřská škola K Hradišťátku, Dolní Břežany

Nová budova mateřské školy se třemi třídami se skládá ze základního obdélníku, jehož náplní jsou provozní místnosti zázemí a třech prstů - tubusů,...

Autor: Vladimíra Holubová. Lukáš Holub, Lubor Sladký
Projektant: S.H.S architekti s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Zdeněk Sendler - Atelier zahradní a krajinářské a...
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Dolní Břežany
Počet hlasů: 27
34. Hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů Zákolany

Hasičská zbrojnice v Zákolanech se nachází blízko středu obce na neobvykle volném prostranství. Pozadí domu tvoří vysoká opěrná stěna z kombinace ...

Autor: Martina Donátová, Jana Kafková, Anna Podroužková
Projektant: M-PROject, s.r.o.
Dodavatel: Zucar s.r.o.
Spoluautor: Anna Nižňanská, Iveta Bláhová
Přihlašovatel: M-PROject, s.r.o.
Investor: Obec Zákolany
Počet hlasů: 345
35. Wellness SEN, Senohraby

Wellness Infinit SEN byl vybudován v zámecké zahradě hotelu Sen, na základě konceptu Studia Reaktor Magická zahrada. Vznikla tak oáza klidu a odpo...

Autor: Studio Reaktor s.r.o.
Projektant: BLACKBACK s.r.o.
Přihlašovatel: Resort Senohraby, a.s.
Investor: Resort Senohraby, a.s.
Počet hlasů: 52
36. Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Tetín není pouze místo skonání první české světice - kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend. Vyznačuje se silným gen...

Autor: Jan Mackovič, Kateřina Burešová, Zuzana Kučerová,...
Projektant: mackovič architecture s.r.o.
Dodavatel: KVINT Vlachovo Březí s.r.o.
Spoluautor: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Přihlašovatel: Obec Tetín
Investor: Obec Tetín
Počet hlasů: 1049
37. Stodola 21, Třebešice

Cílem návrhu byla revitalizace torza objektu bývalé stodoly, umístěné v jižní části obce, na její novou funkci – novodobou stodolu, sloužící ...

Autor: Petr ŠIKOLA, Václav DVOŘÁK, Jan ČERNOCH, Hana KLA...
Projektant: DOMYJINAK architekti
Dodavatel: PKbau s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Třebešice, PKbau s.r.o. , DOMYJINAK architek...
Investor: Obec Třebešice
Počet hlasů: 15
38. Konferenční centrum GASK, Kutná Hora

Změna existující stavby v užívání z hromadné garáže pro osobní automobily na kulturní a společenské účely pro potřeby Galerie Středočeského kraje....

Autor: Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba
Projektant: Atelier M1 architekti s.r.o.
Dodavatel: POZIMOS a.s.
Spoluautor: Johana Netrvalová
Přihlašovatel: Galerie Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj